Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Informacje>URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ  27397
>Informacje>Aktualności  14015
>Podmioty>Zarządzenia Wójta  10887
>Prawo lokalne>Uchwały  10104
>Informacje>Zamówienia publiczne do 30 tyś. EURO  9443
>Prawo lokalne>Protokoły  7513
>Informacje>Ochrona Środowiska  4252
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  4044
>Podmioty>Rada Gminy  3801
>Podmioty>Wójt Gminy  3414
>Prawo lokalne>Informacje  3304
>Informacje>FINANSE  2855
>Informacje>Przetargi 2014  2825
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  2792
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023> Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy  2617
>Informacje>Przetargi 2011  2528
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  2432
>Informacje>Przetargi 2013  2386
>Informacje>Kierownicy Jednostek  2384
>Informacje>Kontakty i współpraca  2320
>Informacje>Dane teleadresowe  2215
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023> Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy  2075
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  2058
>Informacje>Opinie RIO Olsztyn  1936
>Informacje>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  1817
>Informacje>Przetargi 2010  1755
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Składy Rady Gminy i Komisji  1721
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Transmisje z obrad Rady Gminy  1699
>Informacje>Przetargi 2009  1693
>Informacje>Przetargi 2015  1614
>Informacje>Przetargi 2008  1599
>Informacje>Przetargi 2012  1589
>Świadczenia dla rodzin 2019/2020>Informacje  1584
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  1574
>Informacje>Przetargi 2006  1540
Załatwianie spraw>Podatki>Druki do pobrania  1492
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2017  1479
>Prawo lokalne>Statut Gminy  1338
>Informacje>Redakcja BIP-u  1301
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  1299
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  1288
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2005  1285
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  1276
>Informacje>Budżet Rok 2006  1262
>Informacje>Przetargi 2016  1209
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Protokoły z sesji Rady Gminy  1108
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Interpelacje i zapytania  1063
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Uchwały Rady Gminy  1062
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2004  946
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018  927
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  912
>Prawo lokalne>Zarządzanie kryzysowe  902
>Informacje>Spisy  893
>Informacje> Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  884
>Informacje>Przetargi 2005  799
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  795
>Informacje>Przetargi 2007  789
>Informacje>Kontrole  785
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2012  753
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe 2015  736
Podmioty>WYBORY>WYBORY PREZYDENTA RP  720
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2014  717
>Informacje>Rejestr Instytucji Kultury  712
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności>Druki do pobrania  709
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Informacje  705
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2002  696
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  686
>Informacje>Budżet Rok 2008  680
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2013  666
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Druki do pobrania  653
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego  642
>Informacje>Budżet Rok 2007  638
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  638
Załatwianie spraw>Stypendia>Druki do pobrania  636
Informacje>Zamówienia Publiczne>Plany zamówień publicznych  609
Podmioty>WYBORY>REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015  607
Załatwianie spraw>Dowody Osobiste>Druki do pobrania  606
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  601
Załatwianie spraw>Zezwolenia na sprzedaż alkoholu >Druki do pobrania  599
>Informacje>Budżet Rok 2009  595
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25.10.2015R.  585
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014  583
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Informacje  567
Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe>Druki do pobrania  560
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2017  550
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Ustaw  549
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Druki do pobrania  546
>Informacje>Budżet Rok 2005  535
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2003  527
Załatwianie spraw>USC>Informacje  524
>Informacje>Polityka prywatności  522
>Informacje>Petycje  519
>Podmioty>Wybory  510
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018  505
>Informacje>Budżet Rok 2010  503
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2016  498
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2019  490
>Prawo lokalne>Statut Gminy  486
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH  483
>GOPS Lubomino>Ogłoszenia  480
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW 2016/2019  461
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  448
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Informacje  447
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  432
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-2011  427
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Druki do pobrania  418
>Informacje>Wybory Samorządowe 2010  404
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  394
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Druki do pobrania  392
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2018  370
>Świadczenia dla rodzin 2019/2020> Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin  359
Załatwianie spraw>Młodociani>Druki do pobrania  356
>Informacje>Planowanie przestrzenne  353
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  353
Informacje>Akty Prawne>Monitor Polski  323
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-kierownicy jednostek i pracownicy_2010  293
>Gminny portal mapowy>Mapa gminy  292
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  290
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2008  279
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023  279
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych  273
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Wnioski do budżetu na 2020 rok.  234
>GOPS Lubomino>Informacje ogólne  231
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Rejestr Klubów Radnych  230
>Fundusz sołecki>Fundusz Sołecki 2019  229
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2009  221
Podmioty>WYBORY>Wybory Prezydenta RP 2020  214
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-Radni 2010  205
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2018  201
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2018  196
>KONSULTACJE SPOŁECZNE>Konsultacje społeczne projektów nowych statutów sołectw Gminy Lubomino.  183
>Dobry start 300+>Aktualności  178
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2019  171
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Rady Gminy 2010  170
>Informacje>Przetargi 2010  167
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż alkoholi  165
>Informacje>Wybory ławników 2011  161
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2019  159
>Zwrot podatku akcyzowego>Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku  149
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  145
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Gospodarowanie nieruchomościami  142
>GOPS Lubomino>Budżet  127
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  125
Podmioty>WYBORY> WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019  122
>Podmioty>Informacje z działalności Wójta między sesjami  121
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  121
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2020  120
>Informacje>Bilanse jednostek 2018  119
>Informacje>RAPORT O STANIE GMINY  115
>Ochrona danych osobowych (RODO)>KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY LUBOMINO  106
>GOPS Lubomino>Struktura GOPS  102
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW  92
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych  92
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  91
Jednostki organizacyjne>Szkoła>dane adr  83
>GOPS Lubomino>Akademia Rodziny  71
>>Podmioty  62
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  58
>GOPS Lubomino>Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  55
>Ochrona danych osobowych (RODO)>KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  55
>Rejestry>Rejestr instytucji kultury  52
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019  52
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  50
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego  49
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  49
>GOPS Lubomino>Zamówienia Publiczne  47
>Rejestry>Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych  45
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  32
>GOPS Lubomino>Ochrona Danych Osobowych (RODO)  31
>Świadczenia dla rodzin 2019/2020>Oświadczenie-członek rodziny za granicą  24
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej  20
>Spis rolny 2020>Informacje  18
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych w formie elektronicznej  18
>Informacje>Bilanse jednostek 2019  16
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  14
Informacje>USC>Informacje  12
>Informacje>Zamówienia Publiczne  11
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  11
>Spis rolny 2020>Druki do pobrania  9
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  8
>Informacje>Wybory samorządowe 2010  8
>Informacje>Oświadczenia majątkowe 2005  6
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na stanowisku ds.wymiaru podatków i opłat  4
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  3
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  2
>Informacje>Budżet Rok 2008  2
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych w formie elektronicznej  2
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych w formie elektronicznej  2
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  2
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  1
>Rejestr Instytucji Kultury>Rejestr Instytucji Kultury  1
>Informacje>Jednostki Organizacyjne Gminy  1
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  1
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  1
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  1
>Gminny portal mapowy>Mapa gminy  1
Początek strony