Statystyki odwiedzin Biuletynu


>Informacje>URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ  28603
>Informacje>Aktualności  14606
>Podmioty>Zarządzenia Wójta  11580
>Prawo lokalne>Uchwały do 15.11.2018r.  10539
>Informacje>Zamówienia publiczne do 30 tyś. EURO  9812
>Prawo lokalne>Protokoły  7629
>Informacje>Ochrona Środowiska  4361
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  4188
>Podmioty>Rada Gminy  3856
>Podmioty>Wójt Gminy  3542
>Prawo lokalne>Informacje  3387
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023> Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy  3341
>Informacje>FINANSE  2944
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  2877
>Informacje>Przetargi 2014  2825
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  2543
>Informacje>Przetargi 2011  2529
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023> Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy  2525
>Informacje>Kierownicy Jednostek  2474
>Informacje>Przetargi 2013  2387
>Informacje>Dane teleadresowe  2379
>Informacje>Kontakty i współpraca  2352
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  2177
>Informacje>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  2050
>Informacje>Opinie RIO Olsztyn  2024
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Składy Rady Gminy i Komisji  1989
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Transmisje z obrad Rady Gminy  1909
>Informacje>Przetargi 2010  1759
>Informacje>Przetargi 2009  1693
>Świadczenia dla rodzin 2020/2021>Informacje  1619
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  1618
>Informacje>Przetargi 2015  1614
>Informacje>Przetargi 2008  1599
>Informacje>Przetargi 2012  1590
>Informacje>Przetargi 2006  1543
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2017  1536
Załatwianie spraw>Podatki>Druki do pobrania  1528
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Uchwały Rady Gminy  1451
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Interpelacje i zapytania  1418
>Prawo lokalne>Statut Gminy  1394
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  1348
>Informacje>Redakcja BIP-u  1334
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  1312
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2005  1295
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Protokoły z sesji Rady Gminy  1286
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  1276
>Informacje>Budżet Rok 2006  1268
>Informacje>Przetargi 2016  1209
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  975
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018  954
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2004  950
>Prawo lokalne>Zarządzanie kryzysowe  940
>Informacje> Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  921
>Informacje>Spisy  918
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  826
>Informacje>Kontrole  820
>Informacje>Przetargi 2005  810
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2020  800
>Informacje>Przetargi 2007  789
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności>Druki do pobrania  786
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe 2015  757
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2012  755
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2014  740
Podmioty>WYBORY>WYBORY PREZYDENTA RP  720
>Informacje>Rejestr Instytucji Kultury  712
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  708
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Informacje  707
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2002  700
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2013  689
Załatwianie spraw>Stypendia>Druki do pobrania  686
>Informacje>Budżet Rok 2008  680
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego  665
Informacje>Zamówienia Publiczne>Plany zamówień publicznych  664
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  654
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Druki do pobrania  653
>Informacje>Budżet Rok 2007  638
Załatwianie spraw>Dowody Osobiste>Druki do pobrania  620
Podmioty>WYBORY>REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015  615
Załatwianie spraw>Zezwolenia na sprzedaż alkoholu >Druki do pobrania  614
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  608
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Informacje  601
>Informacje>Budżet Rok 2009  595
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25.10.2015R.  585
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014  583
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2017  583
>Informacje>Petycje  582
Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe>Druki do pobrania  579
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Ustaw  568
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2019  567
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Druki do pobrania  566
>Informacje>Polityka prywatności  539
Załatwianie spraw>USC>Informacje  536
>Informacje>Budżet Rok 2005  536
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2003  531
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018  530
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2016  521
>GOPS Lubomino>Ogłoszenia  518
>Podmioty>Wybory  510
>Informacje>Budżet Rok 2010  503
>Prawo lokalne>Statut Gminy  489
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH  483
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych  462
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Informacje  462
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW 2016/2019  461
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  449
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Druki do pobrania  446
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2018  441
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  432
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-2011  427
Podmioty>WYBORY>Wybory Prezydenta RP 2020  422
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Druki do pobrania  418
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Wnioski do budżetu na 2020 rok.  414
>Gminny portal mapowy>Mapa gminy  409
>Świadczenia dla rodzin 2020/2021> Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin  407
>Informacje>Wybory Samorządowe 2010  405
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  396
Załatwianie spraw>Młodociani>Druki do pobrania  392
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  353
>Informacje>Planowanie przestrzenne  353
Informacje>Akty Prawne>Monitor Polski  333
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023  310
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2019  303
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-kierownicy jednostek i pracownicy_2010  293
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  290
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2008  279
>GOPS Lubomino>Informacje ogólne  274
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Rejestr Klubów Radnych  270
>Fundusz sołecki>Fundusz Sołecki 2019  262
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2018  240
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Gospodarowanie nieruchomościami  233
>Podmioty>Informacje z działalności Wójta między sesjami  228
>KONSULTACJE SPOŁECZNE>Konsultacje społeczne projektów nowych statutów sołectw Gminy Lubomino.  228
>Dobry start 300+>Aktualności  227
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2018  226
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2009  221
>Zwrot podatku akcyzowego>Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku  210
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-Radni 2010  205
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2019  194
>Informacje>RAPORT O STANIE GMINY  174
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Rady Gminy 2010  170
>Informacje>Przetargi 2010  167
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż alkoholi  165
>Informacje>Wybory ławników 2011  161
Podmioty>WYBORY> WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019  159
>Informacje>Bilanse jednostek 2018  148
>GOPS Lubomino>Budżet  146
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  145
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  138
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW  138
>Ochrona danych osobowych (RODO)>KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY LUBOMINO  129
>GOPS Lubomino>Struktura GOPS  129
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  125
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  92
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych  92
>GOPS Lubomino>Akademia Rodziny  91
Jednostki organizacyjne>Szkoła>dane adr  83
>Rejestry>Rejestr instytucji kultury  82
>Fundusz sołecki>Fundusz Sołecki 2021  80
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019  76
>Rejestry>Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych  74
>GOPS Lubomino>Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  73
>GOPS Lubomino>Zamówienia Publiczne  71
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  71
>Spis rolny 2020>Informacje  70
>Ochrona danych osobowych (RODO)>KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  65
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych w formie elektronicznej  63
>>Podmioty  62
>Spis rolny 2020>Druki do pobrania  52
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  50
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  49
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego  49
>Informacje>Bilanse jednostek 2019  46
>Świadczenia dla rodzin 2020/2021>Oświadczenie-członek rodziny za granicą  42
>GOPS Lubomino>Ochrona Danych Osobowych (RODO)  41
>Fundusz sołecki>Fundusz Sołecki 2020  37
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  32
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej  20
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  14
Informacje>USC>Informacje  12
>Zwrot podatku akcyzowego>Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku  11
>Informacje>Zamówienia Publiczne  11
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  11
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  8
>Informacje>Wybory samorządowe 2010  8
>Informacje>Oświadczenia majątkowe 2005  6
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na stanowisku ds.wymiaru podatków i opłat  4
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  3
>Informacje>Budżet Rok 2008  2
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  2
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych w formie elektronicznej  2
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych w formie elektronicznej  2
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  2
>Gminny portal mapowy>Mapa gminy  1
>Rejestr Instytucji Kultury>Rejestr Instytucji Kultury  1
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  1
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  1
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  1
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  1
>Informacje>Jednostki Organizacyjne Gminy  1
Początek strony