Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: Informacja o działalności Wójta między XIX (08.10.2020) a XX (26.11.2020) Sesją Rady Gminy Lubomino. z dn. 24-11-2020 Ogłoszenia 24.11.2020 11:34 Ilona Basałygo
2 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 23-11-2020 Uchwały 23.11.2020 10:55 Ilona Basałygo
3 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 23-11-2020 Uchwały 23.11.2020 10:54 Ilona Basałygo
4 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 23-11-2020 Uchwały 23.11.2020 9:52 Ilona Basałygo
5 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 23-11-2020 Uchwały 23.11.2020 9:50 Ilona Basałygo
6 Dodano ogłoszenie: Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezod z dn. 20-11-2020 Ogłoszenia 20.11.2020 11:14 Aneta Fiodorowicz
7 Dodano ogłoszenie: KONKURS PREZESA GUS NA GMINĘ O NAJWYŻSZYM ODSETKU SPISANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W KANALE SAMOSPISU z dn. 19-11-2020 Ogłoszenia 19.11.2020 14:39 Ilona Basałygo
8 Dodano ogłoszenie: Deklaracja Solidarnościowa Rady Gminy Lubomino z Narodem Białoruskim. z dn. 19-11-2020 Ogłoszenia 19.11.2020 9:55 Ilona Basałygo
9 Usunięto ogłoszenie: Deklaracja Solidarnościowa Rady Gminy Lubomino z Narodem Białoruskim. z dn. 19-11-2020 Ogłoszenia 19.11.2020 9:54 Ilona Basałygo
10 Dodano ogłoszenie: Deklaracja Solidarnościowa Rady Gminy Lubomino z Narodem Białoruskim. z dn. 19-11-2020 Ogłoszenia 19.11.2020 9:53 Ilona Basałygo
11 Zmieniono ogłoszenie: Zawiadomienie o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy Lubomino. z dn. 19-11-2020 Ogłoszenia 19.11.2020 7:55 Ilona Basałygo
12 Zmieniono ogłoszenie: Zawiadomienie o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy Lubomino. z dn. 18-11-2020 Ogłoszenia 18.11.2020 14:00 Ilona Basałygo
13 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy Lubomino. z dn. 18-11-2020 Ogłoszenia 18.11.2020 13:51 Ilona Basałygo
14 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- 26 listopada 2020. z dn. 18-11-2020 Ogłoszenia 18.11.2020 13:41 Ilona Basałygo
15 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów - 25 listopada 2020 r. z dn. 18-11-2020 Ogłoszenia 18.11.2020 13:17 Ilona Basałygo

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 414  prawy

Do druku Początek strony