Kontrole

Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
.
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 10.04.2019
Informacja pokontrolna dot. projektu "NASZ PRZEDSZKOLAK".
.
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2019 Utworzono: 11.03.2019
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Kontrola przeprowadzona w dniach
.
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2019 Utworzono: 18.02.2019

archiwum... Początek strony