Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/45/2019, Z dnia: 26.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.08.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.08.2019 , wersja 1
Numer: L/46/2019, Z dnia: 26.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.08.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.08.2019 , wersja 1
Numer: L/43/2019, Z dnia: 06.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia i nadania przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej w Gminie Lubomino
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.08.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.08.2019 , wersja 1
Numer: L/44/2019, Z dnia: 06.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania obsady osobowej sołeckich punktów alarmowania na terenie Gminy Lubomino
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.08.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.08.2019 , wersja 1
Numer: L/41/2019, Z dnia: 19.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych z przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: L/42/2019, Z dnia: 19.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: L/40/2019, Z dnia: 18.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2019 , wersja 1
Numer: L/39/2019, Z dnia: 15.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: L/36/3019, Z dnia: 02.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciel ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2019 , wersja 1
Numer: L/37/2019, Z dnia: 02.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciel ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2019 , wersja 1
Numer: L/38/2019, Z dnia: 02.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciel ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2019 , wersja 1
Numer: L/35/2019, Z dnia: 28.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków miedzy paragrafami w obrębie działu oraz przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2019 , wersja 2
Numer: L/34/2019, Z dnia: 17.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 21 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: L/33/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2019 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków miedzy paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: L/32/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2019 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 48  prawy
Początek strony