Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/85/2020, Z dnia: 23.11.2020, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezbudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wilczkowo, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2020 , wersja 1
Numer: L/86/2020, Z dnia: 23.11.2020, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Piotrowo, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2020 , wersja 1
Numer: L/84/2020, Z dnia: 23.11.2020, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2020 , wersja 1
Numer: L/87/2020, Z dnia: 23.11.2020, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2020 , wersja 1
Numer: L/81/2020, Z dnia: 12.11.2020, Zmieniana:  
w sprawie: Projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na lata 2021 - 2030.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.11.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.11.2020 , wersja 1
Numer: L/82/2020, Z dnia: 12.11.2020, Zmieniana:  
w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2021.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.11.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.11.2020 , wersja 1
Numer: L/83/2020, Z dnia: 12.11.2020, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.11.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.11.2020 , wersja 1
Numer: L/79/2020, Z dnia: 09.11.2020, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 (młyn) w Ełdytach Wielkich położonej na działkach nr 2/10 i 2/12, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2020 , wersja 1
Numer: L/80/2020, Z dnia: 09.11.2020, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II nieograniczanego przetargu ustanego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wapnik, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2020 , wersja 1
Numer: L/77/2020, Z dnia: 05.11.2020, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.11.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.11.2020 , wersja 1
Numer: L/78/2020, Z dnia: 05.11.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.11.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.11.2020 , wersja 1
Numer: L/75/2020, Z dnia: 27.10.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.10.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.10.2020 , wersja 1
Numer: L/76/2020, Z dnia: 27.10.2020, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji kart przydziału do formacji obrony cywilnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.10.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.10.2020 , wersja 1
Numer: L/74/2020, Z dnia: 26.10.2020, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.10.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.10.2020 , wersja 1
Numer: L/73/2020, Z dnia: 23.10.2020, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.10.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.10.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 52  prawy
Początek strony