Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/37/2020, Z dnia: 20.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.05.2020 , wersja 1
Numer: L/36/2020, Z dnia: 19.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie ograniczonej obsługi interesantów Urzędu Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.05.2020 , wersja 1
Numer: L/35/2020, Z dnia: 18.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.05.2020 , wersja 1
Numer: L/34/2020, Z dnia: 14.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubomino.,
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.05.2020 , wersja 1
Numer: L/33/2020, Z dnia: 08.05.2020, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia działalności Przedszkola Samorządowego w Lubominie z oddziałami zamiejscowymi w Rogiedlach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wilczkowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.05.2020 , wersja 1
Numer: L/32/2020, Z dnia: 05.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie ograniczenia działalności Przedszkola Samorządowego w Lubominie z oddziałami zamiejscowymi w Rogiedlach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wilczkowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.05.2020 , wersja 1
Numer: L/31/2020, Z dnia: 04.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania finansowego Gminy Lubomino za 2019 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.05.2020 , wersja 1
Numer: L/28/2020, Z dnia: 27.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 (młyn) w Ełdytach Wielkich położonej na działace nr 2/10 i 2/12, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.04.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.04.2020 , wersja 1
Numer: L/29/2020, Z dnia: 27.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2020 , wersja 1
Numer: L/30/2020, Z dnia: 27.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: L/27/2020, Z dnia: 23.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Wapnik, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.04.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.04.2020 , wersja 1
Numer: L/25/2020, Z dnia: 14.04.2020, Zmieniana:  
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.04.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.04.2020 , wersja 1
Numer: L/26/2020, Z dnia: 14.04.2020, Zmieniana:  
W sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.04.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.04.2020 , wersja 1
Numer: L/23/2020, Z dnia: 02.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 70 na działce nr 70/4, obręb Lubomino, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2020 , wersja 2
Numer: L/24/2020, Z dnia: 02.04.2020, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Poborowo, stanowiących własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 48  prawy
Początek strony