FINANSE

Zarządzenie w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się
.
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2020 Utworzono: 31.08.2020
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za okres II kwartał 2020 roku.
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za okres II kwartał 2020 roku.
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2020 Utworzono: 28.07.2020
Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania finansowego Gminy Lubomino z
.
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2020 Utworzono: 05.05.2020
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za okres I kwartał 2020 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2020 Utworzono: 28.04.2020
Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za ro
.
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2020 Utworzono: 31.03.2020
Zarządzenie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2019
.
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2020 Utworzono: 31.03.2020
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za styczeń-grudzień 2019 roku
.
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2020 Utworzono: 24.02.2020
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomino na lata 2020 - 2030.
.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2019 Utworzono: 23.12.2019
Budżet Gminy Lubomino na rok 2020.
.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2019 Utworzono: 23.12.2019
Zarządzenie w sprawie:Projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na
.
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2019 Utworzono: 18.11.2019
Zarządzenie w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2020.
.
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2019 Utworzono: 18.11.2019
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za okres III kwartału 2019 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2019 Utworzono: 25.10.2019
Zarządzenie w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się
.
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2019 Utworzono: 26.08.2019
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za okres II kwartału 2019 roku
.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2019 Utworzono: 19.07.2019
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania finansowego Gminy Lubomino za 2018 rok.
.
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2019 Utworzono: 15.05.2019
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za okres I kwartał 2019 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2019 Utworzono: 30.04.2019
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubomino
.
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2019 Utworzono: 15.04.2019
Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lub
.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 29.03.2019
Zarządzenie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 29.03.2019
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za okres styczeń - grudzień 2018 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2019 Utworzono: 22.02.2019
Budżet Gminy Lubomino na rok 2019.
.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2018 Utworzono: 20.12.2018
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwartał 2018 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2018 Utworzono: 23.10.2018

archiwum... Początek strony