FINANSE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomino na lata 2019 – 2028.
.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2018 Utworzono: 20.12.2018
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lu
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubomino na 2019
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Zarządzenie w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2019.
.
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2018 Utworzono: 20.11.2018
Zarządzenie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na
.
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2018 Utworzono: 20.11.2018
INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwartał 2018 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2018 Utworzono: 23.10.2018
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomino informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półro
.
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
Zarządzenie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się w
.
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2018 Utworzono: 29.08.2018
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2018 Utworzono: 31.07.2018
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za I kwartał 2018 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 24.04.2018
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za IV kwartał 2017 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 24.04.2018
Opinia w sprawie wydania opiniia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykonania
.
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2018 Utworzono: 20.04.2018
Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania finansowego Gminy Lubomino z
.
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2018 Utworzono: 16.04.2018
Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lub
.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2018 Utworzono: 29.03.2018
Zarządzenie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2018 Utworzono: 29.03.2018
 1 2 3 4 5 6 
aktualne... Początek strony