Uchwały do 15.11.2018r.

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XVI/98/2016, Z dnia: 14.09.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016 , wersja 1

Numer: XVI/99/2016, Z dnia: 14.09.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016 , wersja 1

Numer: XV/95/2016, Z dnia: 14.07.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 - 2025.
Załączniki:
Xv.95.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2016 , wersja 1

Numer: XV/94/2016, Z dnia: 14.07.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2016 , wersja 1

Numer: XV/97/2016, Z dnia: 14.07.2016

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Bieniewie.
Załączniki:
XV.97.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2016 , wersja 1

Numer: XV/96/2016, Z dnia: 14.07.2016

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wilczkowie.
Załączniki:
XV.96.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2016 , wersja 1

Numer: XIV/90/2016, Z dnia: 24.05.2016

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1

Numer: XIV/89/2016, Z dnia: 19.05.2016

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.
Załączniki:
XIV.89.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1

Numer: XIV/85/2016, Z dnia: 19.05.2016

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubomino.
Załączniki:
XIX.85.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1

Numer: XIV/91/2016, Z dnia: 19.05.2016

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubomino.
Załączniki:
XIV.91.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1

Numer: XIV/84/2016, Z dnia: 19.05.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2015 rok.
Załączniki:
XIV.84.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1

Numer: XIV/88/2016, Z dnia: 19.05.2016

, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji oddziałów zamiejscowych Szkoły Podstawowej w Wilczkowie z siedzibą w Rogiedlach.
Załączniki:
XIV.88.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1

Numer: XIV/92/2016, Z dnia: 19.05.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubomino w trybie bezprzetargowym.
Załączniki:
XIV.92.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1

Numer: XIV/87/2016, Z dnia: 19.05.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 - 2025.
Załączniki:
CCF20160524.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1

Numer: XIV/93/2016, Z dnia: 19.05.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Lubominie przy ul. Kopernika, stanowiącej własność Gminy Lubomino, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
Załączniki:
XIV.93.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 36  prawy
Początek strony