Uchwały do 15.11.2018r.

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XVIII/118/2016, Z dnia: 14.12.2016

, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2016 , wersja 1

Numer: XVII/108/2016, Z dnia: 03.11.2016

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy nauczycielom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1

Numer: XVII/109/2016, Z dnia: 03.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1

Numer: XVII/112/2016, Z dnia: 03.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1

Numer: XVII/100/2016, Z dnia: 03.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1

Numer: XVII/105/2016, Z dnia: 03.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1

Numer: XVII/101/2016, Z dnia: 03.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 - 2025.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1

Numer: XVII/111/2016, Z dnia: 03.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1

Numer: XVII/107/2016, Z dnia: 03.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1

Numer: XVII/113/2016, Z dnia: 03.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik .
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1

Numer: XVII/106/2016, Z dnia: 03.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych gminy.
Załączniki:
XVII.106.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1

Numer: XVII/104/2016, Z dnia: 03.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1

Numer: XVII/103/2016, Z dnia: 03.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości .
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1

Numer: XVII/102/2016, Z dnia: 03.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie i zbycie akcji ww. spółki na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Załączniki:
XVII.102.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1

Numer: XVII/110/2016, Z dnia: 03.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 36  prawy
Początek strony