Uchwały do 15.11.2018r.

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXI/145/2017, Z dnia: 27.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1

Numer: XXI/143/2017, Z dnia: 27.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1

Numer: XXI/147/2017, Z dnia: 27.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1

Numer: XXI/142/2017, Z dnia: 27.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1

Numer: XX/139/2017, Z dnia: 16.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania obrębów Lubomino, Wilczkowo i Wolnica.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.03.2017 , wersja 1

Numer: XX/137/2017, Z dnia: 16.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.03.2017 , wersja 1

Numer: XX/138/2017, Z dnia: 16.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubomino do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.03.2017 , wersja 1

Numer: XX/136/2017, Z dnia: 16.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.03.2017 , wersja 1

Numer: XX/140/2017, Z dnia: 16.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Programu opieki na terenie Gminy Lubomino w 2017 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.03.2017 , wersja 1

Numer: XX/135/2017, Z dnia: 16.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.03.2017 , wersja 1

Numer: XIX/129/2017, Z dnia: 31.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2017 , wersja 1

Numer: XIX/130/2017, Z dnia: 31.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2017 , wersja 1

Numer: XIX/128/2017, Z dnia: 31.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2017 , wersja 1

Numer: XIX/132/2017, Z dnia: 31.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubomino do nowego ustroju szkolnego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2017 , wersja 1

Numer: XIX/133/2017, Z dnia: 31.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2017 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 36  prawy
Początek strony