Uchwały do 15.11.2018r.

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXIII/157/2017, Z dnia: 28.09.2017

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie.
Załączniki:
XXIII.157.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017 , wersja 1

Numer: XXIII/159/2017, Z dnia: 28.09.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Nasz przedszkolak" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Załączniki:
XXIII.159.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017 , wersja 1

Numer: XXIII/154/2017, Z dnia: 28.09.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017 , wersja 1

Numer: XXIII/160/2017, Z dnia: 28.09.2017

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy nauczycielom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017 , wersja 2

Numer: XXIII/155/2017, Z dnia: 28.09.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Załączniki:
XXIII.155.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017 , wersja 1

Numer: XXIII/158/2017, Z dnia: 28.09.2017

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju.
Załączniki:
XXIII.158.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017 , wersja 1

Numer: XXII/148/2017, Z dnia: 05.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2016 rok.
Załączniki:
XXI.148.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017 , wersja 1

Numer: XXII/151/2017, Z dnia: 05.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Załączniki:
XXII.151.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017 , wersja 1

Numer: XXII/150/2017, Z dnia: 05.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017 , wersja 1

Numer: XXII/152/2017, Z dnia: 05.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017 , wersja 1

Numer: XXII/153/2017, Z dnia: 05.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części niezabudowanej nieruchomości położonej w Lubominie, na okres powyżej trzech lat.
Załączniki:
XXII.153.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017 , wersja 1

Numer: XXII/149/2017, Z dnia: 05.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubomino.
Załączniki:
XXII.149.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2017 , wersja 1

Numer: XXI/146/2017, Z dnia: 27.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania obrębu Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1

Numer: XXI/141/2017, Z dnia: 27.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1

Numer: XXI/144/2017, Z dnia: 27.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany nazwy ulicy "K.Świerczewskiego" w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 36  prawy
Początek strony