Uchwały do 15.11.2018r.

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXV/173/2017, Z dnia: 19.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Załączniki:
XXV.173.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1

Numer: XXV/178/2017, Z dnia: 19.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru radnego do składu osobowego Komisji Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego.
Załączniki:
XXV.178.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1

Numer: XXV/172/2017, Z dnia: 19.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1

Numer: XXV/175/2017, Z dnia: 19.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwo Warmińsko-Mazurskiemu
Załączniki:
XXV.175.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1

Numer: XXV/174/2017, Z dnia: 19.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
Załączniki:
XXV.174.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1

Numer: XXIV/166/2017, Z dnia: 17.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018."
Załączniki:
XXIV.166.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1

Numer: XXIV/163/2017, Z dnia: 17.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Załączniki:
XXIV.163.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1

Numer: XXIV/162/2017, Z dnia: 17.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1

Numer: XXIV/168/2017, Z dnia: 17.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubominie.
Załączniki:
XXIV.168.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1

Numer: XXIV/161/2017, Z dnia: 17.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Załączniki:
XXIV.161.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1

Numer: XXIV/165/2017, Z dnia: 17.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1

Numer: XXIV/167/2017, Z dnia: 17.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum w Lubominie do Szkoły Podstawowej w Lubominie.
Załączniki:
XXIV.167.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1

Numer: XXIV/164/2017, Z dnia: 17.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Lubomino na lata 2012 - 2022.
Załączniki:
XXIV.164.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1

Numer: XXIV/169/2017, Z dnia: 17.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.
Załączniki:
XXIV.169.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.11.2017 , wersja 1

Numer: XXIII/156/2017, Z dnia: 02.10.2017

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Bieniewie.
Załączniki:
XXIII.156.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 36  prawy
Początek strony