Uchwały do 15.11.2018r.

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXX/208/2018, Z dnia: 04.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018 , wersja 1

Numer: XXX/203/2018, Z dnia: 04.09.2018

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie.
Załączniki:
XXX.203.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.09.2018 , wersja 1

Numer: XXIX/201/2018, Z dnia: 28.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 2 – Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe: 1) Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie; 2) Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie.
Załączniki:
XXIX.201.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018 , wersja 1

Numer: XXIX/199/2018, Z dnia: 28.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018 , wersja 1

Numer: XXIX/202/2018, Z dnia: 28.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Załączniki:
XXIX.202.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018 , wersja 1

Numer: XXIX/200/2018, Z dnia: 28.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 - 2028.
Załączniki:
XXIX.200.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018 , wersja 1

Numer: XXVIII/198/2018, Z dnia: 30.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2018 , wersja 1

Numer: XXVIII/197/2018, Z dnia: 30.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lubominie.
Załączniki:
XXVIII.197.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2018 , wersja 1

Numer: XXVIII/196/2018, Z dnia: 30.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 – 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2018 , wersja 1

Numer: XXVIII/195/2018, Z dnia: 30.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2018 , wersja 1

Numer: XXVIII/194/2018, Z dnia: 30.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubomino.
Załączniki:
XXVIII.194.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2018 , wersja 1

Numer: XXVIII/193/2018, Z dnia: 30.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Załączniki:
XXVIII.193.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.06.2018 , wersja 2

Numer: XXVII/190/2018, Z dnia: 22.03.2018

, Zmieniana:  
w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej.
Załączniki:
XXVII.190.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018 , wersja 1

Numer: XXVII/189/2018, Z dnia: 22.03.2018

, Zmieniana:  
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018 , wersja 1

Numer: XXVII/187/2018, Z dnia: 22.03.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Załączniki:
XXVII.187.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.03.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 36  prawy
Początek strony