Uchwały do 15.11.2018r.

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XI/63/2015, Z dnia: 17.12.2015

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2015 - 2023.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015 , wersja 1

Numer: XI/66/2015, Z dnia: 17.12.2015

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015 , wersja 1

Numer: XI/70/2015, Z dnia: 17.12.2015

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubomino na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015 , wersja 1

Numer: XI/61/2015, Z dnia: 17.12.2015

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 - 2025.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015 , wersja 1

Numer: XI/64/2015, Z dnia: 17.12.2015

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015 , wersja 1

Numer: XI/62/2015, Z dnia: 17.12.2015

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2015.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015 , wersja 1

Numer: XI/71/2015, Z dnia: 17.12.2015

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015 , wersja 1

Numer: XI/69/2015, Z dnia: 17.12.2015

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych położonych w miejscowości Lubomino stanowiących mienie komunalne Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015 , wersja 1

Numer: XI/68/2015, Z dnia: 17.12.2015

, Zmieniana:  
w sprawie przejecie przez Gminę Lubomino zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1413N Zagony - Gronowo - Wolnica.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015 , wersja 1

Numer: XI/67/2015, Z dnia: 17.12.2015

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015 , wersja 1

Numer: X/54/2015, Z dnia: 13.11.2015

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2015.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015 , wersja 1

Numer: X/55/2015, Z dnia: 13.11.2015

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2015 - 2023.
Załączniki:
Uchwala nr X.55.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015 , wersja 1

Numer: X/56/2015, Z dnia: 13.11.2015

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015 , wersja 1

Numer: X/57/2015, Z dnia: 13.11.2015

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015 , wersja 1

Numer: X/58/2015, Z dnia: 13.11.2015

, Zmieniana:  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubomino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.11.2015 , wersja 1
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 36  prawy
Początek strony