Uchwały do 15.11.2018r.

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XIV/86/2016, Z dnia: 19.05.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.05.2016 , wersja 1

Numer: XIII/82/2016, Z dnia: 22.03.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016 , wersja 1

Numer: XIII/77/2016, Z dnia: 22.03.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016 , wersja 1

Numer: XIII/81/2016, Z dnia: 22.03.2016

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubomino i stosowania umownych stawek oprocentowania.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016 , wersja 1

Numer: XIII/80/2016, Z dnia: 22.03.2016

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w 2016 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016 , wersja 1

Numer: XIII/79/2016, Z dnia: 22.03.2016

, Zmieniana:  
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016 , wersja 1

Numer: XIII/78/2016, Z dnia: 22.03.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 - 2025.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016 , wersja 1

Numer: XIII/83/2016, Z dnia: 22.03.2016

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.03.2016 , wersja 1

Numer: XII/72/2016, Z dnia: 11.02.2016

, Zmieniana:  
o zamiarze likwidacji oddziałów zamiejscowych Szkoły Podstawowej w Wilczkowie z siedzibą w Rogiedlach.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.02.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.02.2016 , wersja 1

Numer: XII/73/2016, Z dnia: 11.02.2016

, Zmieniana:  
w sprawie porozumienia z Gminą Dobre Miasto dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Lubomino całodobowymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Rodzinny Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Małej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.02.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.02.2016 , wersja 1

Numer: XII/75/2016, Z dnia: 11.02.2016

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.02.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.02.2016 , wersja 1

Numer: XII/76/2016, Z dnia: 11.02.2016

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.02.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.02.2016 , wersja 1

Numer: XII/74/2016, Z dnia: 11.02.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.02.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.02.2016 , wersja 1

Numer: XI/65/2015, Z dnia: 17.12.2015

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015 , wersja 1

Numer: XI/60/2015, Z dnia: 17.12.2015

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 36  prawy
Początek strony