Uchwały do 15.11.2018r.

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XVII/108/2016, Z dnia: 03.11.2016

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy nauczycielom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2016 , wersja 1

Numer: XXXII/155/2009, Z dnia: 26.11.2009

, Zmieniana:  
podatek srodki transportowe
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 26.11.2009.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 27.11.2009 , wersja 3

Numer: XXIX/190/2014, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2014.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.05.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.05.2014 , wersja 1

Numer: XXIV/153/2013, Z dnia: 28.08.2013

, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2013.

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.08.2013.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.08.2013 , wersja 3

Numer: VII/30/2011, Z dnia: 02.06.2011

, Zmieniana:  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Lubomino za 2010 rok
Informacja wytworzona przez dnia 09.06.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 09.06.2011 , wersja 1

Numer: 1/2015, Z dnia: 21.05.2015

, Zmieniana:  
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.05.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.05.2015 , wersja 1

Numer: VII/38/2011, Z dnia: 02.06.2011

, Zmieniana:  
partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Lubomino a Miastem Kostopol w obwodzie rówieńskim /Ukraina?
Załączniki:
uchwala -kostopol.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.06.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 09.06.2011 , wersja 1

Numer: VII/35/2011, Z dnia: 02.06.2011

, Zmieniana:  
przystąpienia do realizacji projektu pn. "Szkoła z sukcesem"
Informacja wytworzona przez dnia 09.06.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 09.06.2011 , wersja 1

Numer: V/21/2015, Z dnia: 26.03.2015

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2015
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.04.2015 , wersja 1

Numer: IV/16/2011, Z dnia: 21.02.2011

, Zmieniana:  
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2012r.
Informacja wytworzona przez dnia 24.02.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 24.02.2011 , wersja 1

Numer: VII/36/2011, Z dnia: 02.06.2011

, Zmieniana:  
odwołania Pana Waldemara Balula ze składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubomino
Załączniki:
uchwala odwozzanie.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 09.06.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 09.06.2011 , wersja 1

Numer: XX/94/2008, Z dnia: 05.09.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia programu poprawy stanu środowiska gminy Lubomino w zakresie ochrony wody i gleby - „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”.
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 06.10.2008.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 06.10.2008 , wersja 1

Numer: XXVIII/140/2009, Z dnia: 25.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Lubomino a Gminą Górnoszerowiecką
Załączniki:
uchwazza nr 140.doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 13.07.2009.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 13.07.2009 , wersja 1

Numer: V/23/2015, Z dnia: 26.03.2015

, Zmieniana:  
 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu.
Załączniki:
uchwala nr v.23.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.04.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.04.2015 , wersja 1

Numer: VIII/43/2011, Z dnia: 30.06.2011

, Zmieniana:  
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lidzbarskiego
Załączniki:
pomoc finansowa.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.07.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 01.07.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 36  prawy
Początek strony