Uchwały do 15.11.2018r.

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXIII/150/2013, Z dnia: 27.06.2013

, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wpłaty środków pieniężnych na  Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Ornecie.

Załączniki:
uchwala.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.07.2013.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.07.2013 , wersja 1

Numer: XXI/146/2017, Z dnia: 27.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania obrębu Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1

Numer: XXV/177/2017, Z dnia: 19.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru radnego do składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
Załączniki:
XXV.177.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1

Numer: XXXII/158/2009, Z dnia: 26.11.2009

, Zmieniana:  
współpracy z organizacjami pozarządowymi
Załączniki:
uchwazza nr xxxii1.pdf
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 01.12.2009.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 01.12.2009 , wersja 1

Numer: IV/19/2011, Z dnia: 21.02.2011

, Zmieniana:  
zatwierdzenia Planu Pracy RG na rok 2011
Załączniki:
plan pracy rg.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.02.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 24.02.2011 , wersja 1

Numer: VIII/44/2011, Z dnia: 30.06.2011

, Zmieniana:  
ustalenia sieci prowadzonych przez Gmin ę Lubomino publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
Informacja wytworzona przez dnia 01.07.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 01.07.2011 , wersja 1

Numer: VI/29/2011, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
ustalenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubomino
Informacja wytworzona przez dnia 05.05.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 05.05.2011 , wersja 1

Numer: XV/93/2012, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana:  
podziału Gminy Lubomino na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
okregi wyborcze.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 03.07.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 03.07.2012 , wersja 1

Numer: XXI/141/2017, Z dnia: 27.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1

Numer: XXX/202/2014, Z dnia: 30.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2014 , wersja 1

Numer: XI/65/2015, Z dnia: 17.12.2015

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.12.2015 , wersja 1

Numer: I/1/2010, Z dnia: 29.11.2010

, Zmieniana:  
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Załączniki:
uchwala - przewod..pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2010.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 07.12.2010 , wersja 1

Numer: II/7/2014, Z dnia: 04.12.2014

, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Lubomino na rok 2015.

Załączniki:
uchwala ii.7.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.12.2014 , wersja 1

Numer: XV/68/2008, Z dnia: 10.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników w poszczególnych kategoriach zaszeregowania
Załączniki:
uchwala.doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 14.04.2008.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.04.2008 , wersja 1

Numer: XVII/108/2012, Z dnia: 12.11.2012

, Zmieniana:  

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.11.2012.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2012 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 36  prawy
Początek strony