Uchwały do 15.11.2018r.

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XII/46/2007, Z dnia: 06.12.2007

, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 06.12.2007.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 03.01.2008 , wersja 3

Numer: XII/47/2007, Z dnia: 06.12.2007

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 06.12.2007.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 03.01.2008 , wersja 2

Numer: XV/68/2008, Z dnia: 10.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników w poszczególnych kategoriach zaszeregowania
Załączniki:
uchwala.doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 14.04.2008.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.04.2008 , wersja 1

Numer: XV/65/2008, Z dnia: 10.04.2008

, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007
Załączniki:
uchwala nr xv652008.doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 14.04.2008.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.04.2008 , wersja 1

Numer: XV/69/2008, Z dnia: 10.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lubomino.
Załączniki:
sek.doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 14.04.2008.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.04.2008 , wersja 1

Numer: XV/66/2008, Z dnia: 10.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 14.04.2008.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.04.2008 , wersja 1

Numer: XX/94/2008, Z dnia: 05.09.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia programu poprawy stanu środowiska gminy Lubomino w zakresie ochrony wody i gleby - „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”.
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 06.10.2008.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 06.10.2008 , wersja 1

Numer: XX/91/2008, Z dnia: 05.10.2008

, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubominie .
Załączniki:
uchwala zos.doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 06.10.2008.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 06.10.2008 , wersja 1

Numer: XX/89/2008, Z dnia: 05.10.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na 2008 r.
Załączniki:
uchwala budz 1.doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 06.10.2008.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 06.10.2008 , wersja 1

Numer: XX/90/2008, Z dnia: 05.10.2008

, Zmieniana:  
w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Lubomino
Załączniki:
procedura budzetu.doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 06.10.2008.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 06.10.2008 , wersja 1

Numer: XXIII/101/2008, Z dnia: 09.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 15.12.2008.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 15.12.2008 , wersja 1

Numer: XXIII/109/2008, Z dnia: 09.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy nauczycielom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Lubomino, obowiązującego od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 15.12.2008.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 15.12.2008 , wersja 1

Numer: XXIII/106/2008, Z dnia: 09.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Lubomino
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 16.12.2008.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 16.12.2008 , wersja 1

Numer: XXIII/102/2008, Z dnia: 09.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 15.12.2008.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 15.12.2008 , wersja 1

Numer: XXIII/105/2008, Z dnia: 09.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 15.12.2008.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 15.12.2008 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 36  prawy
Początek strony