Uchwały do 15.11.2018r.

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: III/7/2011, Z dnia: 10.01.2011

, Zmieniana:  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomino na lata 2011-2019
Informacja wytworzona przez dnia 14.01.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.01.2011 , wersja 1

Numer: II/8/2014, Z dnia: 04.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Załączniki:
uchwala ii.8.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.12.2014 , wersja 1

Numer: III/8/2004, Z dnia: 02.04.2004

, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 02.04.2004.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 11.05.2004 , wersja 2

Numer: III/8/2006, Z dnia: 11.12.2006

, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego
Załączniki:
uchwala -1.doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 11.12.2006.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.12.2006 , wersja 1

Numer: III/8/2011, Z dnia: 10.01.2011

, Zmieniana:  
uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 10.01.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.01.2011 , wersja 2

Numer: III/9/2006, Z dnia: 11.12.2006

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stwek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchwala-nier..doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 11.12.2006.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.12.2006 , wersja 1

Numer: III/9/2004, Z dnia: 02.04.2004

, Zmieniana:  
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 rok
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 02.04.2004.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 11.05.2004 , wersja 1

Numer: III/9/2014, Z dnia: 18.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2014.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2014 , wersja 1

Numer: III/10/2011, Z dnia: 10.01.2011

, Zmieniana:  
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Informacja wytworzona przez dnia 14.01.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.01.2011 , wersja 1

Numer: III/10/2014, Z dnia: 18.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2014 - 2022.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2014 , wersja 1

Numer: III/10/2006, Z dnia: 11.12.2006

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 11.12.2006.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.12.2006 , wersja 1

Numer: III/11/2014, Z dnia: 18.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2014 , wersja 1

Numer: III/11/2011, Z dnia: 10.01.2011

, Zmieniana:  
wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy do Związku Gmin "EKOWOD"
Załączniki:
uchwazza ekowod.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.01.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.01.2011 , wersja 1

Numer: III/12/2011, Z dnia: 10.01.2011

, Zmieniana:  
w spr. porozumienia z Gminą Dobre Miasto dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Dobre Miasto opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy
Informacja wytworzona przez dnia 14.01.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 14.01.2011 , wersja 1

Numer: III/12/2014, Z dnia: 18.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.12.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 36  prawy
Początek strony