Uchwały do 15.11.2018r.

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: I/1/2010, Z dnia: 29.11.2010

, Zmieniana:  
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Załączniki:
uchwala - przewod..pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2010.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 07.12.2010 , wersja 1

Numer: 1/2015, Z dnia: 21.05.2015

, Zmieniana:  
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.05.2015.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.05.2015 , wersja 1

Numer: I/1/2014, Z dnia: 28.11.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Załączniki:
uchwala i.1.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.12.2014 , wersja 1

Numer: I/2/2014, Z dnia: 28.11.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Załączniki:
uchwala i.2.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.12.2014 , wersja 1

Numer: I/2/2010, Z dnia: 29.11.2010

, Zmieniana:  
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2010.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 07.12.2010 , wersja 1

Numer: II/3/2014, Z dnia: 04.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Załączniki:
uchwala ii.3.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.12.2014 , wersja 1

Numer: I/3/2010, Z dnia: 29.11.2010

, Zmieniana:  
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Załączniki:
uchwala kom. rew..pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2010.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 07.12.2010 , wersja 1

Numer: II/4/2014, Z dnia: 04.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy.
Załączniki:
uchwala ii.4.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.12.2014 , wersja 1

Numer: I/4/2010, Z dnia: 29.11.2010

, Zmieniana:  
ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy
Załączniki:
uchwala kom. koipg.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2010.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 07.12.2010 , wersja 1

Numer: I/5/2010, Z dnia: 29.11.2010

, Zmieniana:  
ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Samorządu Terytorialnego i Inicjatyw Gospodarczych
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2010.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 07.12.2010 , wersja 1

Numer: II/5/2014, Z dnia: 04.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Riolnictwa, Samorządu Terytorialnego i Inicjatyw Gospodarczych Rady Gminy.
Załączniki:
uchwala ii.5.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.12.2014 , wersja 1

Numer: II/6/2014, Z dnia: 04.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy Rady Gminy.
Załączniki:
uchwala ii.6.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.12.2014 , wersja 1

Numer: I/6/2010, Z dnia: 29.11.2010

, Zmieniana:  
ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
Załączniki:
uchwala - ko. bif.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.12.2010.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 07.12.2010 , wersja 1

Numer: II/7/2014, Z dnia: 04.12.2014

, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Lubomino na rok 2015.

Załączniki:
uchwala ii.7.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.12.2014.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.12.2014 , wersja 1

Numer: II/7/2006, Z dnia: 06.04.2006

, Zmieniana:  
rozpatrzenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2005 rok
Załączniki:
sprawozdanie za rok.doc
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 06.04.2006.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 24.05.2006 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 36  prawy
Początek strony