Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: II/3/2018, Z dnia: 29.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Załączniki:
II.3.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2018 , wersja 1
Numer: II/4/2018, Z dnia: 29.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.
Załączniki:
II.4.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2018 , wersja 1
Numer: II/5/2018, Z dnia: 29.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy Rady Gminy.
Załączniki:
II.5.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2018 , wersja 1
Numer: II/6/2018, Z dnia: 29.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Samorządu Terytorialnego i Inicjatyw Gospodarczych Rady Gminy.
Załączniki:
II.6.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2018 , wersja 1
Numer: II/7/2018, Z dnia: 29.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy.
Załączniki:
II.7.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2018 , wersja 1
Numer: II/8/2018, Z dnia: 29.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Lubomino do związku Gmin "EKOWOD".
Załączniki:
II.8.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2018 , wersja 1
Numer: II/9/2018, Z dnia: 29.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Lubomino w Stowarzyszeniu "Dom Warmiński."
Załączniki:
II.9.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2018 , wersja 1
Numer: I/1/2018, Z dnia: 23.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Załączniki:
Uchwala Nr I.1.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2018 , wersja 1
Numer: I/2/2018, Z dnia: 23.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Załączniki:
Uchwala Nr I.2.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2018 , wersja 1
Numer: XXXI/210/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1
Numer: XXXI/211/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 – 2028.
Załączniki:
XXXI.211.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1
Numer: XXXI/212/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
określenia stawek podatku od nieruchomości.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1
Numer: XXXI/213/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
zmian w statucie Gminy Lubomino;
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1
Numer: XXXI/214/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Załączniki:
XXXI.214.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1
Numer: XXXI/215/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino obręb Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.11.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 36  prawy
Początek strony