Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIX/137/2020, Z dnia: 08.10.2020, Zmieniana:  
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 13.10.2020 , wersja 1
Numer: XIX/138/2020, Z dnia: 08.10.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino obręb Rogiedle.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 13.10.2020 , wersja 1
Numer: XIX/139/2020, Z dnia: 08.10.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na lata 2020 – 2030.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 13.10.2020 , wersja 1
Numer: XIX/140/2020, Z dnia: 08.10.2020, Zmieniana:  
w sprawi zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 13.10.2020 , wersja 1
Numer: XIX/141/2020, Z dnia: 08.10.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 13.10.2020 , wersja 1
Numer: XIX/142/2020, Z dnia: 08.10.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Lubomino udziału 13/200 części w zabudowanej nieruchomości.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 13.10.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/129/2020, Z dnia: 24.08.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2020-2030.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.08.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.08.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/130/2020, Z dnia: 24.08.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.08.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.08.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/131/2020, Z dnia: 24.08.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.08.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.08.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/132/2020, Z dnia: 24.08.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.08.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.08.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/133/2020, Z dnia: 24.08.2020, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.08.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.08.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/134/2020, Z dnia: 24.08.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubomino w roku szkolnym 2020/2021.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.08.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.08.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/135/2020, Z dnia: 24.08.2020, Zmieniana:  
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.08.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.08.2020 , wersja 1
Numer: XVIII/136/2020, Z dnia: 24.08.2020, Zmieniana:  
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.08.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.08.2020 , wersja 1
Numer: XVII/123/2020, Z dnia: 16.06.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino obręb Rogiedle.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.06.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 10  prawy
Początek strony