Ochrona Środowiska

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działkach o nr 67/1, 67/3, położ
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2020 Utworzono: 26.10.2020
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środo
AWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2020 Utworzono: 08.10.2020
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczysto
wykaz
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2018 Utworzono: 20.12.2017

archiwum... Początek strony