Opinie RIO Olsztyn

Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsz
.
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2020 Utworzono: 08.09.2020
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Lubomino kredytu w kwocie 633.082,00 zł.
.
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2020 Utworzono: 23.06.2020
Opinia w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdania z wykonania b
.
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2020 Utworzono: 07.05.2020
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Lubomino kredytu w kwocie 1.910,000,00 zł.
.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2020 Utworzono: 29.04.2020
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubomi
.
więcej...
Aktualizacja: 27.01.2020 Utworzono: 27.01.2020
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubomino na podstawie przyjętej przez jednostkę
.
więcej...
Aktualizacja: 27.01.2020 Utworzono: 27.01.2020
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowe
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 03.12.2019
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lu
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 03.12.2019
opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubomino na 2020
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 03.12.2019
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsz
.
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2019 Utworzono: 10.09.2019
Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubomino w sprawie udziele
.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2019 Utworzono: 24.06.2019
opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubomino za
.
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2019 Utworzono: 15.04.2019
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubomino na podstawie przyjętej przez jednostkę
.
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2019 Utworzono: 24.01.2019

archiwum... Początek strony