Opinie RIO Olsztyn

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lu
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubomino na 2019
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomino informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półro
.
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubomino w sprawie udzielenia absoluto
.
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2018 Utworzono: 17.05.2018
Opinia w sprawie wydania opiniia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykonania
.
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2018 Utworzono: 20.04.2018
Opinia o możliowości spłaty przez Gminę Lubomino kredytu długoterminowego w kwocie 575.867,29 zł.
.
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2018 Utworzono: 16.03.2018
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubomi
.
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2018 Utworzono: 01.02.2018
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubomino na podstawie przyjętej przez jednostkę
.
więcej...
Aktualizacja: 01.02.2018 Utworzono: 01.02.2018
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowe
.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2017 Utworzono: 19.12.2017
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lu
.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2017 Utworzono: 19.12.2017
opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubomino na 2018
.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2017 Utworzono: 19.12.2017
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsz
.
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2017 Utworzono: 28.08.2017
opinia o możliwości spłaty przez Gminę Luhomino kredytu w kwocie 360.000,00 zł na sfinansowanie plan
.
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 04.07.2017
Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubomino w sprawie udziele
.
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2017 Utworzono: 16.05.2017
Opinia o możliwości spłaty przez Gmine Lubomino pożyczki w kwocie 99.000,00 zł.
.
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2017 Utworzono: 18.04.2017
 1 2 3 4 5 
aktualne... Początek strony