URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ

Zarządzenie nr 0050.70.2020 Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania
.
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2020 Utworzono: 09.10.2020
Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
.
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2020 Utworzono: 25.09.2020
Informacja o zmianie godziny zebrania wiejskiego w miejscowości Piotrowo.
.
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2020 Utworzono: 14.09.2020
Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego- wrzesień 2020.
.
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2020 Utworzono: 07.09.2020
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2020.
.
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2020 Utworzono: 02.09.2020
Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
.
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2020 Utworzono: 19.08.2020
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli,
.
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2020 Utworzono: 06.07.2020
INFORMACJA o przerwie wakacyjnej w pracach Rady Gminy Lubomino.
.
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2020 Utworzono: 02.07.2020
Zarządzenie nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań pu
.
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2020 Utworzono: 30.06.2020
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2020 Utworzono: 28.05.2020
Zarządzenie Nr 0r 120.14.2020 Wójta Gminy Lubomino z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia dn
.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2020 Utworzono: 04.06.2020
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 do dni
.
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2020 Utworzono: 29.05.2020
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2020 Utworzono: 28.05.2020
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2020 Utworzono: 28.05.2020
Komunikat w sprawie wprowadzenia ograniczonej obsługi interesantów Urzędu Gminy Lubomino.
.
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2020 Utworzono: 19.05.2020
Informacja o przedłużeniu okresu czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w
.
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2020 Utworzono: 08.05.2020
Zarządzenie Wójta Gminy Lubomino uchylające Zarządzenie Nr Or.120.5.2020 z dnia 31 marca 2020 roku w
.
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2020 Utworzono: 06.05.2020
Informacja o uruchomieniu działalności Klubu Dziecięcego EKO-MALUCH w Rogiedlach z dniem 25 maja 202
.
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2020 Utworzono: 05.05.2020
Zarządzenie w sprawie ograniczenia działalności Przedszkola Samorządowego w Lubominie z oddziałami z
.
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2020 Utworzono: 05.05.2020
Wydłużenie terminu składania ofert dla organizacji pozarządowych do 29 maja 2020 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2020 Utworzono: 30.04.2020
Komunikat o przedłużeniu terminu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szk
.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2020 Utworzono: 27.04.2020
Informacja o przedłużeniu okresu czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w
.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2020 Utworzono: 27.04.2020
Zmiana zasad bezpieczeństwa od 20 kwietnia 2020 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2020 Utworzono: 17.04.2020
Komunikat o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i przedszkolach
.
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2020 Utworzono: 16.04.2020
Informacja o zawieszeniu czasowo działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy do dnia 24 kw
.
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2020 Utworzono: 16.04.2020
Informacja dotycząca sposobu komunikacji z Urzędem Gminy Lubomino
.
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2020 Utworzono: 07.04.2020
Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z KORONAWIRUSEM.
.
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2020 Utworzono: 06.04.2020
Zarządzenie Wójta Gminy Lubomino w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Lubomino.
.
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2020 Utworzono: 02.04.2020
Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem w Polsce.
.
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2020 Utworzono: 01.04.2020
Przedłużenie terminu składania ofert dla organizacji pozarządowych do 30.04.2020r.
.
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2020 Utworzono: 30.03.2020
KOMUNIKAT Wójta Gminy Lubomino o zawieszeniu bezpośredniej obsługi interesantów.
.
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2020 Utworzono: 27.03.2020
Zarządzenie Nr 0050.19.2020 Wójta Gminy Lubomino z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szc
.
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2020 Utworzono: 27.03.2020
Informacja o przedłużeniu okresu czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w
.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2020 Utworzono: 25.03.2020
Informacja o zamknięciu dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie oraz Filii Bibliot
.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2020 Utworzono: 25.03.2020
INFORMACJA o działaniu telefonicznej pomocy dla osób odczuwających psychologiczne konsekwencje w zwi
.
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2020 Utworzono: 23.03.2020
Informacja o zawieszeniu czasowo działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy.
.
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2020 Utworzono: 13.03.2020
Informacja o zamknięciu dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie i Filii Bibliotecz
.
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2020 Utworzono: 13.03.2020
Komunikat o czasowym zawieszeniu zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Lubomino.
.
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2020 Utworzono: 13.03.2020
KOMUNIKAT Wójta Gminy Lubomino z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie.
.
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2020 Utworzono: 12.03.2020
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.
.
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2020 Utworzono: 21.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Warmiński-Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2020 Utworzono: 15.01.2020
Zaproszenie do składania ofert - prowadzący szkolenia w ramach projektu grantowego : „Akademia Kompe
.
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2019 Utworzono: 30.12.2019
INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środo
.
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2019 Utworzono: 30.12.2019
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH GMINA LUBOMINO 2020 ROK
.
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2019 Utworzono: 30.12.2019
Informacja o kandydatach na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowisk
.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2019 Utworzono: 19.12.2019
Zarządzenie Or.120.25.2019 w sprawie: skrócenia czasu pracy w dniu 24 grudnia 2019 roku.
.
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2019 Utworzono: 10.12.2019
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 03.12.2019
Projekt rocznego Program współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
.
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2019 Utworzono: 07.11.2019
Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych
Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2019 Utworzono: 15.10.2019
Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie Funduszu Sołeckiego – wrzesień 2019 r.
.
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2019 Utworzono: 06.09.2019
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej.
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej.
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2019 Utworzono: 19.08.2019
KAMPANIA 500+
.
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2019 Utworzono: 27.06.2019
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi
.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2019 Utworzono: 04.06.2019
Bezpłatna pomoc pokrzywdzonym.
.
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2019 Utworzono: 30.05.2019
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Harmonogram wydarzen kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych organizowanych na tereni
.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2019 Utworzono: 22.05.2019
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.
.
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2019 Utworzono: 10.05.2019
UWAGA!!! Od 1 stycznia 2019 roku zmiana zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
.
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2019 Utworzono: 10.05.2019
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.
.
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicz
.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 29.03.2019
Informacja Lekarza Weternarii dotycząca ASF
Informacja dla chodowców świń
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2019 Utworzono: 25.01.2019
Informacja o zmianie zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lidzbarskim.
.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 31.12.2018
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie.
.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 31.12.2018

archiwum... Początek strony