Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Informacje>URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ  22956
>Informacje>Aktualności  12422
>Podmioty>Zarządzenia Wójta  8731
>Prawo lokalne>Uchwały  8726
>Informacje>Zamówienia publiczne do 30 tyś. EURO  8350
>Prawo lokalne>Protokoły  6553
>Informacje>Ochrona Środowiska  3693
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  3535
>Podmioty>Rada Gminy  3283
>Podmioty>Wójt Gminy  2913
>Informacje>Przetargi 2014  2814
>Prawo lokalne>Informacje  2782
>Informacje>FINANSE  2434
>Informacje>Przetargi 2011  2432
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  2414
>Informacje>Przetargi 2013  2371
>Informacje>Kontakty i współpraca  2154
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  2072
>Informacje>Kierownicy Jednostek  2016
>Informacje>Dane teleadresowe  1882
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  1859
>Informacje>Przetargi 2009  1683
>Informacje>Przetargi 2010  1664
>Informacje>Opinie RIO Olsztyn  1627
>Informacje>Przetargi 2015  1609
>Informacje>Przetargi 2008  1589
>Informacje>Przetargi 2012  1577
>Informacje>Przetargi 2006  1513
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  1417
>Program Rodzina 500+>Aktualności  1405
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2017  1274
>Informacje>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  1265
Załatwianie spraw>Podatki>Druki do pobrania  1259
>Informacje>Budżet Rok 2006  1220
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2005  1194
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  1175
>Informacje>Redakcja BIP-u  1173
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  1152
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  1145
>Prawo lokalne>Statut Gminy  1111
>Informacje>Przetargi 2016  1016
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2004  854
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018  834
>Informacje>Spisy  785
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  782
>Informacje> Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  765
>Informacje>Przetargi 2007  760
>Informacje>Przetargi 2005  736
>Prawo lokalne>Zarządzanie kryzysowe  719
>Informacje>Budżet Rok 2008  680
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2012  678
Podmioty>WYBORY>WYBORY PREZYDENTA RP  653
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  648
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności>Druki do pobrania  642
>Informacje>Rejestr Instytucji Kultury  637
>Informacje>Budżet Rok 2007  635
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Informacje  623
>Informacje>Kontrole  613
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2014  609
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  609
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe 2015  606
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2002  604
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  598
>Informacje>Budżet Rok 2009  592
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2013  591
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Druki do pobrania  590
Podmioty>WYBORY>REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015  572
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25.10.2015R.  556
Załatwianie spraw>Stypendia>Druki do pobrania  550
Załatwianie spraw>Dowody Osobiste>Druki do pobrania  544
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014  535
Załatwianie spraw>Zezwolenia na sprzedaż alkoholu >Druki do pobrania  527
>Informacje>Budżet Rok 2005  518
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego  510
>Podmioty>Wybory  510
>Informacje>Budżet Rok 2010  503
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  499
Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe>Druki do pobrania  493
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2003  477
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Informacje  471
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Druki do pobrania  465
>Informacje>Polityka prywatności  461
Załatwianie spraw>USC>Informacje  459
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Ustaw  457
>Prawo lokalne>Statut Gminy  453
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH  446
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  432
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  428
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-2011  427
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW 2016/2019  419
>Informacje>Wybory Samorządowe 2010  404
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  386
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2016  384
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Informacje  382
>Informacje>Planowanie przestrzenne  353
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  353
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Druki do pobrania  332
Informacje>Zamówienia Publiczne>Plany zamówień publicznych  325
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Druki do pobrania  298
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-kierownicy jednostek i pracownicy_2010  288
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  286
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2008  279
Informacje>Akty Prawne>Monitor Polski  277
Załatwianie spraw>Młodociani>Druki do pobrania  258
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2017  252
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2009  221
>Program Rodzina 500+>Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+  209
>Informacje>Petycje  203
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-Radni 2010  200
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Rady Gminy 2010  170
>Informacje>Przetargi 2010  167
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż alkoholi  165
>Informacje>Wybory ławników 2011  160
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  145
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  125
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  88
Jednostki organizacyjne>Szkoła>dane adr  83
>>Podmioty  62
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  50
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  49
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego  49
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  32
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej  20
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018  15
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  14
Informacje>USC>Informacje  12
>Informacje>Zamówienia Publiczne  10
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  9
>Informacje>Wybory samorządowe 2010  8
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  8
>Informacje>Oświadczenia majątkowe 2005  6
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  3
>Informacje>Budżet Rok 2008  2
>Rejestr Instytucji Kultury>Rejestr Instytucji Kultury  1
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  1
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  1
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  1
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  1
>Informacje>Jednostki Organizacyjne Gminy  1
Początek strony