Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Informacje>URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ  26320
>Informacje>Aktualności  13643
>Podmioty>Zarządzenia Wójta  10171
>Prawo lokalne>Uchwały  9725
>Informacje>Zamówienia publiczne do 30 tyś. EURO  9044
>Prawo lokalne>Protokoły  7435
>Informacje>Ochrona Środowiska  4168
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  3938
>Podmioty>Rada Gminy  3727
>Podmioty>Wójt Gminy  3254
>Prawo lokalne>Informacje  3150
>Informacje>Przetargi 2014  2823
>Informacje>FINANSE  2751
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  2679
>Informacje>Przetargi 2011  2527
>Informacje>Przetargi 2013  2381
>Informacje>Kierownicy Jednostek  2302
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  2299
>Informacje>Kontakty i współpraca  2276
>Informacje>Dane teleadresowe  2136
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  1973
>Informacje>Opinie RIO Olsztyn  1897
>Informacje>Przetargi 2010  1753
>Informacje>Przetargi 2009  1690
>Informacje>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  1631
>Informacje>Przetargi 2015  1613
>Informacje>Przetargi 2008  1597
>Informacje>Przetargi 2012  1588
>Świadczenia dla rodzin 2019/2020>Informacje  1556
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  1551
>Informacje>Przetargi 2006  1537
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023> Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy  1463
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2017  1418
Załatwianie spraw>Podatki>Druki do pobrania  1417
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2005  1284
>Prawo lokalne>Statut Gminy  1276
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  1276
>Informacje>Redakcja BIP-u  1272
>Informacje>Budżet Rok 2006  1257
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  1255
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  1244
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Transmisje z obrad Rady Gminy  1224
>Informacje>Przetargi 2016  1162
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023> Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy  1146
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Składy Rady Gminy i Komisji  1095
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2004  945
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018  913
>Informacje>Spisy  869
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  852
>Informacje> Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  850
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Protokoły z sesji Rady Gminy  840
>Prawo lokalne>Zarządzanie kryzysowe  810
>Informacje>Przetargi 2005  793
>Informacje>Przetargi 2007  786
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  772
>Informacje>Kontrole  763
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2012  747
Podmioty>WYBORY>WYBORY PREZYDENTA RP  720
>Informacje>Rejestr Instytucji Kultury  706
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2014  702
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Informacje  692
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności>Druki do pobrania  691
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2002  689
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe 2015  684
>Informacje>Budżet Rok 2008  680
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Uchwały Rady Gminy  680
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  664
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2013  651
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Druki do pobrania  645
>Informacje>Budżet Rok 2007  638
Załatwianie spraw>Stypendia>Druki do pobrania  615
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego  611
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  608
Podmioty>WYBORY>REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015  607
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  598
Załatwianie spraw>Dowody Osobiste>Druki do pobrania  595
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Interpelacje i zapytania  593
>Informacje>Budżet Rok 2009  592
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25.10.2015R.  585
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014  583
Załatwianie spraw>Zezwolenia na sprzedaż alkoholu >Druki do pobrania  581
Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe>Druki do pobrania  548
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Informacje  539
>Informacje>Budżet Rok 2005  535
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2017  526
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Druki do pobrania  523
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2003  522
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Ustaw  520
>Informacje>Polityka prywatności  512
>Podmioty>Wybory  510
Załatwianie spraw>USC>Informacje  509
Informacje>Zamówienia Publiczne>Plany zamówień publicznych  507
>Informacje>Budżet Rok 2010  503
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2016  483
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH  483
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018  481
>Prawo lokalne>Statut Gminy  475
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW 2016/2019  461
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  447
>Informacje>Petycje  439
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Informacje  438
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  432
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-2011  427
>Informacje>Wybory Samorządowe 2010  404
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Druki do pobrania  402
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  393
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Druki do pobrania  374
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  353
>Informacje>Planowanie przestrzenne  353
>GOPS Lubomino>Ogłoszenia  352
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2018  338
Załatwianie spraw>Młodociani>Druki do pobrania  335
>Świadczenia dla rodzin 2019/2020> Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin  322
Informacje>Akty Prawne>Monitor Polski  315
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-kierownicy jednostek i pracownicy_2010  293
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  289
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2008  279
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2009  221
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023  212
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-Radni 2010  205
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych  184
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2019  176
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Rady Gminy 2010  170
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2018  169
>Informacje>Przetargi 2010  167
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż alkoholi  165
>Informacje>Wybory ławników 2011  160
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Rejestr Klubów Radnych  155
>Gminny portal mapowy>Mapa gminy  148
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  145
>GOPS Lubomino>Informacje ogólne  145
>Dobry start 300+>Aktualności  139
>Fundusz sołecki>Fundusz Sołecki 2019  131
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2019  129
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  125
>KONSULTACJE SPOŁECZNE>Konsultacje społeczne projektów nowych statutów sołectw Gminy Lubomino.  122
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  109
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych  92
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  90
>GOPS Lubomino>Budżet  90
>Zwrot podatku akcyzowego>Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku.  89
Jednostki organizacyjne>Szkoła>dane adr  83
>Ochrona danych osobowych (RODO)>KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY LUBOMINO  83
>Informacje>Bilanse jednostek  76
>>Podmioty  62
>Informacje>RAPORT O STANIE GMINY  57
>GOPS Lubomino>Struktura GOPS  57
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW  56
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  50
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2018  49
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  49
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego  49
>GOPS Lubomino>Akademia Rodziny  48
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  48
>Ochrona danych osobowych (RODO)>KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  47
Podmioty>WYBORY> WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019  45
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019  39
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Gospodarowanie nieruchomościami  32
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  32
>GOPS Lubomino>Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  27
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej  20
>Świadczenia dla rodzin 2019/2020>Oświadczenie-członek rodziny za granicą  16
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  14
>GOPS Lubomino>Ochrona Danych Osobowych (RODO)  12
Informacje>USC>Informacje  12
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  11
>Informacje>Zamówienia Publiczne  11
>Informacje>Wybory samorządowe 2010  8
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  8
>Informacje>Oświadczenia majątkowe 2005  6
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na stanowisku ds.wymiaru podatków i opłat  4
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  3
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  2
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  2
>Informacje>Budżet Rok 2008  2
>Informacje>Jednostki Organizacyjne Gminy  1
>Rejestr Instytucji Kultury>Rejestr Instytucji Kultury  1
>Gminny portal mapowy>Mapa gminy  1
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  1
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  1
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  1
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  1
Początek strony