Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Informacje>URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ  18423
>Informacje>Aktualności  10547
>Informacje>Zamówienia publiczne do 30 tyś. EURO  6987
>Prawo lokalne>Uchwały  6944
>Podmioty>Zarządzenia Wójta  6008
>Prawo lokalne>Protokoły  5347
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  3117
>Podmioty>Rada Gminy  2823
>Informacje>Ochrona Środowiska  2728
>Podmioty>Wójt Gminy  2598
>Informacje>Przetargi 2014  2547
>Prawo lokalne>Informacje  2387
>Informacje>Przetargi 2013  2217
>Informacje>Przetargi 2011  2209
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  1831
>Informacje>Kierownicy Jednostek  1724
>Informacje>Kontakty i współpraca  1698
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  1673
>Informacje>Przetargi 2009  1576
>Informacje>FINANSE  1543
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  1534
>Informacje>Przetargi 2015  1491
>Informacje>Przetargi 2008  1486
>Informacje>Przetargi 2010  1465
>Informacje>Dane teleadresowe  1446
>Informacje>Przetargi 2012  1413
>Informacje>Przetargi 2006  1388
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  1176
>Informacje>Budżet Rok 2006  1078
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2005  1013
>Program Rodzina 500+>Aktualności  1003
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  976
>Informacje>Redakcja BIP-u  937
>Informacje>Opinie RIO Olsztyn  932
Załatwianie spraw>Podatki>Druki do pobrania  864
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  830
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  803
>Prawo lokalne>Statut Gminy  781
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  745
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2017  725
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2004  709
>Informacje>Przetargi 2016  702
>Informacje>Przetargi 2007  682
>Informacje>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  675
>Informacje>Budżet Rok 2008  638
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  598
>Informacje>Budżet Rok 2007  594
>Informacje>Przetargi 2005  593
>Informacje>Spisy  571
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018  568
>Informacje> Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  546
>Informacje>Budżet Rok 2009  532
>Podmioty>Wybory  510
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2002  498
>Informacje>Budżet Rok 2005  477
>Informacje>Budżet Rok 2010  475
>Informacje>Kontrole  455
>Prawo lokalne>Statut Gminy  453
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2012  450
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  432
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-2011  427
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności>Druki do pobrania  419
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  416
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Druki do pobrania  414
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Informacje  412
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2003  411
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  404
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  395
>Informacje>Rejestr Instytucji Kultury  395
>Prawo lokalne>Zarządzanie kryzysowe  394
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2014  382
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2013  363
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  363
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego  361
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  356
Podmioty>WYBORY>WYBORY PREZYDENTA RP  354
>Informacje>Planowanie przestrzenne  353
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  353
>Informacje>Wybory Samorządowe 2010  352
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe 2015  345
Załatwianie spraw>Dowody Osobiste>Druki do pobrania  342
Załatwianie spraw>Stypendia>Druki do pobrania  321
Załatwianie spraw>Zezwolenia na sprzedaż alkoholu >Druki do pobrania  315
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Ustaw  307
Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe>Druki do pobrania  295
Załatwianie spraw>USC>Informacje  289
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Informacje  288
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  286
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Druki do pobrania  276
Podmioty>WYBORY>REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015  275
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014  274
>Informacje>Polityka prywatności  273
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25.10.2015R.  266
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2008  256
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-kierownicy jednostek i pracownicy_2010  256
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2009  199
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH  188
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Informacje  184
>Informacje>Przetargi 2010  167
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-Radni 2010  166
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż alkoholi  165
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Druki do pobrania  157
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW 2016/2019  156
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Rady Gminy 2010  150
>Informacje>Wybory ławników 2011  148
Informacje>Akty Prawne>Monitor Polski  145
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  145
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Druki do pobrania  121
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  113
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  86
Jednostki organizacyjne>Szkoła>dane adr  83
Załatwianie spraw>Młodociani>Druki do pobrania  71
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2016  64
>>Podmioty  62
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  50
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  49
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego  49
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  32
>Program Rodzina 500+>Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+  28
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej  20
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  14
Informacje>USC>Informacje  12
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  9
>Informacje>Wybory samorządowe 2010  8
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  8
>Informacje>Zamówienia Publiczne  7
>Informacje>Oświadczenia majątkowe 2005  6
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  3
>Informacje>Budżet Rok 2008  2
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  1
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  1
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  1
>Rejestr Instytucji Kultury>Rejestr Instytucji Kultury  1
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  1
>Informacje>Jednostki Organizacyjne Gminy  1
Początek strony