Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Informacje>URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ  27061
>Informacje>Aktualności  13902
>Podmioty>Zarządzenia Wójta  10664
>Prawo lokalne>Uchwały  10031
>Informacje>Zamówienia publiczne do 30 tyś. EURO  9342
>Prawo lokalne>Protokoły  7495
>Informacje>Ochrona Środowiska  4233
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  4020
>Podmioty>Rada Gminy  3767
>Podmioty>Wójt Gminy  3356
>Prawo lokalne>Informacje  3261
>Informacje>FINANSE  2829
>Informacje>Przetargi 2014  2825
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  2765
>Informacje>Przetargi 2011  2527
>Informacje>Przetargi 2013  2386
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  2385
>Informacje>Kierownicy Jednostek  2359
>Informacje>Kontakty i współpraca  2307
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023> Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy  2243
>Informacje>Dane teleadresowe  2186
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  2037
>Informacje>Opinie RIO Olsztyn  1922
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023> Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy  1801
>Informacje>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  1761
>Informacje>Przetargi 2010  1755
>Informacje>Przetargi 2009  1692
>Informacje>Przetargi 2015  1614
>Informacje>Przetargi 2008  1598
>Informacje>Przetargi 2012  1588
>Świadczenia dla rodzin 2019/2020>Informacje  1571
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  1568
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Transmisje z obrad Rady Gminy  1541
>Informacje>Przetargi 2006  1540
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Składy Rady Gminy i Komisji  1482
Załatwianie spraw>Podatki>Druki do pobrania  1473
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2017  1472
>Prawo lokalne>Statut Gminy  1315
>Informacje>Redakcja BIP-u  1293
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  1287
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2005  1285
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  1276
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  1274
>Informacje>Budżet Rok 2006  1262
>Informacje>Przetargi 2016  1208
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Protokoły z sesji Rady Gminy  1016
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Interpelacje i zapytania  975
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2004  946
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Uchwały Rady Gminy  929
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018  924
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  888
>Informacje>Spisy  887
>Informacje> Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  876
>Prawo lokalne>Zarządzanie kryzysowe  875
>Informacje>Przetargi 2005  798
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  791
>Informacje>Przetargi 2007  788
>Informacje>Kontrole  776
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2012  753
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe 2015  721
Podmioty>WYBORY>WYBORY PREZYDENTA RP  720
>Informacje>Rejestr Instytucji Kultury  712
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2014  709
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności>Druki do pobrania  706
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Informacje  705
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2002  696
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  681
>Informacje>Budżet Rok 2008  680
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2013  663
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Druki do pobrania  653
>Informacje>Budżet Rok 2007  638
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego  635
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  633
Załatwianie spraw>Stypendia>Druki do pobrania  633
Podmioty>WYBORY>REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015  607
Załatwianie spraw>Dowody Osobiste>Druki do pobrania  604
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  598
Załatwianie spraw>Zezwolenia na sprzedaż alkoholu >Druki do pobrania  597
>Informacje>Budżet Rok 2009  595
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25.10.2015R.  585
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014  583
Informacje>Zamówienia Publiczne>Plany zamówień publicznych  581
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Informacje  564
Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe>Druki do pobrania  557
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2017  544
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Ustaw  541
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Druki do pobrania  539
>Informacje>Budżet Rok 2005  535
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2003  526
Załatwianie spraw>USC>Informacje  521
>Informacje>Polityka prywatności  517
>Podmioty>Wybory  510
>Informacje>Budżet Rok 2010  503
>Informacje>Petycje  503
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018  499
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2016  496
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH  483
>Prawo lokalne>Statut Gminy  480
>GOPS Lubomino>Ogłoszenia  463
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW 2016/2019  461
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2019  454
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  448
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Informacje  446
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  432
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-2011  427
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Druki do pobrania  415
>Informacje>Wybory Samorządowe 2010  404
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  394
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Druki do pobrania  388
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2018  364
Załatwianie spraw>Młodociani>Druki do pobrania  354
>Informacje>Planowanie przestrzenne  353
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  353
>Świadczenia dla rodzin 2019/2020> Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin  344
Informacje>Akty Prawne>Monitor Polski  321
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-kierownicy jednostek i pracownicy_2010  293
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  289
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2008  279
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023  255
>Gminny portal mapowy>Mapa gminy  236
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Imienny wykaz głosowań radnych  227
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2009  221
>Fundusz sołecki>Fundusz Sołecki 2019  210
>GOPS Lubomino>Informacje ogólne  208
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Wnioski do budżetu na 2020 rok.  206
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-Radni 2010  205
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2018  194
Podmioty>Rada Gminy kadencja 2018-2023>Rejestr Klubów Radnych  188
>KONSULTACJE SPOŁECZNE>Konsultacje społeczne projektów nowych statutów sołectw Gminy Lubomino.  175
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Rady Gminy 2010  170
>Informacje>Przetargi 2010  167
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż alkoholi  165
>Informacje>Wybory ławników 2011  161
>Dobry start 300+>Aktualności  159
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2019  151
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  145
>Zwrot podatku akcyzowego>Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku  141
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2018  133
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  125
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Gospodarowanie nieruchomościami  121
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  117
Podmioty>WYBORY> WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019  117
>GOPS Lubomino>Budżet  115
>Ochrona danych osobowych (RODO)>KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY LUBOMINO  103
>Informacje>Bilanse jednostek  101
>Informacje>RAPORT O STANIE GMINY  100
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych  92
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  91
>GOPS Lubomino>Struktura GOPS  86
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2019  84
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW  84
Jednostki organizacyjne>Szkoła>dane adr  83
>GOPS Lubomino>Akademia Rodziny  63
>>Podmioty  62
>Podmioty>Informacje z działalności Wójta między sesjami  60
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  55
>Ochrona danych osobowych (RODO)>KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  54
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  50
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  49
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego  49
>GOPS Lubomino>Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  48
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019  46
>Rejestry>Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych  37
>GOPS Lubomino>Zamówienia Publiczne  35
>Rejestry>Rejestr instytucji kultury  35
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  32
Podmioty>WYBORY>WYBORY PREZYDENTA RP 10.05.2020.  28
>Świadczenia dla rodzin 2019/2020>Oświadczenie-członek rodziny za granicą  22
>GOPS Lubomino>Ochrona Danych Osobowych (RODO)  22
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej  20
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  14
Informacje>USC>Informacje  12
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  11
>Informacje>Zamówienia Publiczne  11
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  8
>Informacje>Wybory samorządowe 2010  8
>Informacje>Oświadczenia majątkowe 2005  6
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na stanowisku ds.wymiaru podatków i opłat  4
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  3
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  2
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  2
>Informacje>Budżet Rok 2008  2
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  1
>Gminny portal mapowy>Mapa gminy  1
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  1
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  1
>Rejestr Instytucji Kultury>Rejestr Instytucji Kultury  1
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  1
>Informacje>Jednostki Organizacyjne Gminy  1
Początek strony