Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Informacje>URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ  22575
>Informacje>Aktualności  12245
>Prawo lokalne>Uchwały  8569
>Podmioty>Zarządzenia Wójta  8540
>Informacje>Zamówienia publiczne do 30 tyś. EURO  8268
>Prawo lokalne>Protokoły  6363
>Informacje>Ochrona Środowiska  3643
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  3469
>Podmioty>Rada Gminy  3176
>Podmioty>Wójt Gminy  2834
>Informacje>Przetargi 2014  2814
>Prawo lokalne>Informacje  2686
>Informacje>Przetargi 2011  2432
>Informacje>Przetargi 2013  2371
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  2346
>Informacje>FINANSE  2335
>Informacje>Kontakty i współpraca  2106
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  1988
>Informacje>Kierownicy Jednostek  1957
>Informacje>Dane teleadresowe  1810
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  1806
>Informacje>Przetargi 2009  1683
>Informacje>Przetargi 2010  1664
>Informacje>Przetargi 2015  1609
>Informacje>Przetargi 2008  1589
>Informacje>Przetargi 2012  1577
>Informacje>Opinie RIO Olsztyn  1567
>Informacje>Przetargi 2006  1513
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  1373
>Program Rodzina 500+>Aktualności  1319
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2017  1219
>Informacje>Budżet Rok 2006  1219
Załatwianie spraw>Podatki>Druki do pobrania  1218
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2005  1194
>Informacje>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  1182
>Informacje>Redakcja BIP-u  1128
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  1112
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  1107
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  1083
>Prawo lokalne>Statut Gminy  1043
>Informacje>Przetargi 2016  970
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2004  854
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018  772
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  770
>Informacje>Przetargi 2007  760
>Informacje>Spisy  751
>Informacje>Przetargi 2005  736
>Informacje> Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  731
>Informacje>Budżet Rok 2008  680
>Prawo lokalne>Zarządzanie kryzysowe  656
>Informacje>Budżet Rok 2007  635
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2012  627
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności>Druki do pobrania  609
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  599
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2002  599
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  598
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Informacje  592
>Informacje>Budżet Rok 2009  592
Podmioty>WYBORY>WYBORY PREZYDENTA RP  590
>Informacje>Rejestr Instytucji Kultury  579
>Informacje>Kontrole  579
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  578
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Druki do pobrania  562
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2014  559
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe 2015  557
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2013  542
Załatwianie spraw>Stypendia>Druki do pobrania  518
>Informacje>Budżet Rok 2005  518
Załatwianie spraw>Dowody Osobiste>Druki do pobrania  515
Podmioty>WYBORY>REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015  510
>Podmioty>Wybory  510
>Informacje>Budżet Rok 2010  503
Załatwianie spraw>Zezwolenia na sprzedaż alkoholu >Druki do pobrania  499
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25.10.2015R.  494
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego  480
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2003  477
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014  473
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  469
Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe>Druki do pobrania  464
>Prawo lokalne>Statut Gminy  453
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Informacje  443
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Druki do pobrania  437
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  432
Załatwianie spraw>USC>Informacje  430
>Informacje>Polityka prywatności  429
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  428
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-2011  427
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Ustaw  425
>Informacje>Wybory Samorządowe 2010  404
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  386
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH  384
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW 2016/2019  357
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Informacje  353
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  353
>Informacje>Planowanie przestrzenne  353
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2016  311
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Druki do pobrania  304
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-kierownicy jednostek i pracownicy_2010  288
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  286
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2008  279
Informacje>Zamówienia Publiczne>Plany zamówień publicznych  270
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Druki do pobrania  269
Informacje>Akty Prawne>Monitor Polski  249
Załatwianie spraw>Młodociani>Druki do pobrania  229
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2009  221
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-Radni 2010  200
>Program Rodzina 500+>Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+  172
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2017  172
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Rady Gminy 2010  170
>Informacje>Przetargi 2010  167
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż alkoholi  165
>Informacje>Wybory ławników 2011  160
>Informacje>Petycje  155
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  145
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  125
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  88
Jednostki organizacyjne>Szkoła>dane adr  83
>>Podmioty  62
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  50
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  49
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego  49
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  32
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej  20
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  14
Informacje>USC>Informacje  12
>Informacje>Zamówienia Publiczne  10
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  9
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  8
>Informacje>Wybory samorządowe 2010  8
>Informacje>Oświadczenia majątkowe 2005  6
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  3
>Informacje>Budżet Rok 2008  2
>Rejestr Instytucji Kultury>Rejestr Instytucji Kultury  1
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  1
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  1
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  1
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  1
>Informacje>Jednostki Organizacyjne Gminy  1
Początek strony