Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Informacje>URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ  17588
>Informacje>Aktualności  10154
>Informacje>Zamówienia publiczne do 30 tyś. EURO  6724
>Prawo lokalne>Uchwały  6560
>Podmioty>Zarządzenia Wójta  5390
>Prawo lokalne>Protokoły  5143
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  3011
>Podmioty>Rada Gminy  2752
>Informacje>Ochrona Środowiska  2556
>Podmioty>Wójt Gminy  2552
>Informacje>Przetargi 2014  2537
>Prawo lokalne>Informacje  2328
>Informacje>Przetargi 2013  2217
>Informacje>Przetargi 2011  2169
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  1781
>Informacje>Kierownicy Jednostek  1665
>Informacje>Kontakty i współpraca  1632
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  1614
>Informacje>Przetargi 2009  1563
>Informacje>Przetargi 2015  1478
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  1475
>Informacje>Przetargi 2008  1474
>Informacje>Przetargi 2010  1438
>Informacje>FINANSE  1404
>Informacje>Przetargi 2012  1392
>Informacje>Dane teleadresowe  1375
>Informacje>Przetargi 2006  1360
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  1135
>Informacje>Budżet Rok 2006  1052
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2005  967
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  951
>Informacje>Redakcja BIP-u  906
>Program Rodzina 500+>Aktualności  844
>Informacje>Opinie RIO Olsztyn  831
Załatwianie spraw>Podatki>Druki do pobrania  819
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  808
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  767
>Prawo lokalne>Statut Gminy  755
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  737
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2004  679
>Informacje>Przetargi 2007  667
>Informacje>Budżet Rok 2008  636
>Informacje>Przetargi 2016  601
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  598
>Informacje>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  592
>Informacje>Budżet Rok 2007  586
>Informacje>Spisy  548
>Informacje>Przetargi 2005  546
>Informacje>Budżet Rok 2009  528
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018  515
>Informacje> Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  514
>Podmioty>Wybory  510
>Informacje>Budżet Rok 2010  473
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2002  471
>Informacje>Budżet Rok 2005  466
>Prawo lokalne>Statut Gminy  452
>Informacje>Kontrole  434
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  432
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-2011  427
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2012  426
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  400
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2003  396
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności>Druki do pobrania  395
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  390
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Druki do pobrania  385
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2017  362
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2014  360
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Informacje  359
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  358
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  355
>Informacje>Planowanie przestrzenne  353
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  353
>Informacje>Wybory Samorządowe 2010  349
>Prawo lokalne>Zarządzanie kryzysowe  349
>Informacje>Rejestr Instytucji Kultury  347
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2013  341
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego  336
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  331
Podmioty>WYBORY>WYBORY PREZYDENTA RP  331
Załatwianie spraw>Dowody Osobiste>Druki do pobrania  315
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe 2015  300
Załatwianie spraw>Stypendia>Druki do pobrania  295
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  286
Załatwianie spraw>Zezwolenia na sprzedaż alkoholu >Druki do pobrania  279
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Ustaw  275
Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe>Druki do pobrania  271
Załatwianie spraw>USC>Informacje  267
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2008  254
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Informacje  254
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014  253
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Druki do pobrania  253
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-kierownicy jednostek i pracownicy_2010  250
>Informacje>Polityka prywatności  248
Podmioty>WYBORY>REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015  248
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25.10.2015R.  233
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2009  196
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH  168
>Informacje>Przetargi 2010  167
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż alkoholi  165
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-Radni 2010  160
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Informacje  148
>Informacje>Wybory ławników 2011  148
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Rady Gminy 2010  146
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  145
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW 2016/2019  134
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Druki do pobrania  130
Informacje>Akty Prawne>Monitor Polski  128
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  111
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Druki do pobrania  96
Jednostki organizacyjne>Szkoła>dane adr  83
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  83
>>Podmioty  62
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  50
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego  49
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  49
Załatwianie spraw>Młodociani>Druki do pobrania  43
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  32
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej  20
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  14
Informacje>USC>Informacje  12
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  9
>Informacje>Wybory samorządowe 2010  8
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2016  8
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  8
>Informacje>Zamówienia Publiczne  7
>Informacje>Oświadczenia majątkowe 2005  6
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  3
>Informacje>Budżet Rok 2008  2
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  1
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  1
>Rejestr Instytucji Kultury>Rejestr Instytucji Kultury  1
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  1
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  1
>Informacje>Jednostki Organizacyjne Gminy  1
Początek strony