Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Informacje>URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ  17972
>Informacje>Aktualności  10320
>Informacje>Zamówienia publiczne do 30 tyś. EURO  6851
>Prawo lokalne>Uchwały  6715
>Podmioty>Zarządzenia Wójta  5667
>Prawo lokalne>Protokoły  5204
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  3057
>Podmioty>Rada Gminy  2785
>Informacje>Ochrona Środowiska  2627
>Podmioty>Wójt Gminy  2575
>Informacje>Przetargi 2014  2543
>Prawo lokalne>Informacje  2349
>Informacje>Przetargi 2013  2217
>Informacje>Przetargi 2011  2189
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  1796
>Informacje>Kierownicy Jednostek  1691
>Informacje>Kontakty i współpraca  1659
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  1627
>Informacje>Przetargi 2009  1570
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  1498
>Informacje>Przetargi 2015  1485
>Informacje>Przetargi 2008  1480
>Informacje>FINANSE  1464
>Informacje>Przetargi 2010  1453
>Informacje>Dane teleadresowe  1406
>Informacje>Przetargi 2012  1403
>Informacje>Przetargi 2006  1374
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  1149
>Informacje>Budżet Rok 2006  1062
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2005  986
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  964
>Program Rodzina 500+>Aktualności  939
>Informacje>Redakcja BIP-u  916
>Informacje>Opinie RIO Olsztyn  871
Załatwianie spraw>Podatki>Druki do pobrania  835
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  814
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  779
>Prawo lokalne>Statut Gminy  763
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  738
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2004  692
>Informacje>Przetargi 2007  675
>Informacje>Przetargi 2016  644
>Informacje>Budżet Rok 2008  637
>Informacje>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  624
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  598
>Informacje>Budżet Rok 2007  590
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2017  581
>Informacje>Przetargi 2005  567
>Informacje>Spisy  556
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018  533
>Informacje>Budżet Rok 2009  530
>Informacje> Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  524
>Podmioty>Wybory  510
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2002  485
>Informacje>Budżet Rok 2010  474
>Informacje>Budżet Rok 2005  471
>Prawo lokalne>Statut Gminy  452
>Informacje>Kontrole  443
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2012  434
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  432
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-2011  427
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności>Druki do pobrania  403
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  402
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2003  402
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  398
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Druki do pobrania  396
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Informacje  381
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  369
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2014  367
>Informacje>Rejestr Instytucji Kultury  367
>Prawo lokalne>Zarządzanie kryzysowe  366
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  360
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  353
>Informacje>Planowanie przestrzenne  353
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego  351
>Informacje>Wybory Samorządowe 2010  351
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2013  348
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  340
Podmioty>WYBORY>WYBORY PREZYDENTA RP  338
Załatwianie spraw>Dowody Osobiste>Druki do pobrania  324
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe 2015  317
Załatwianie spraw>Stypendia>Druki do pobrania  301
Załatwianie spraw>Zezwolenia na sprzedaż alkoholu >Druki do pobrania  296
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  286
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Ustaw  286
Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe>Druki do pobrania  278
Załatwianie spraw>USC>Informacje  274
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Informacje  264
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Druki do pobrania  260
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014  259
Podmioty>WYBORY>REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015  257
>Informacje>Polityka prywatności  256
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2008  255
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-kierownicy jednostek i pracownicy_2010  253
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25.10.2015R.  245
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2009  198
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH  174
>Informacje>Przetargi 2010  167
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż alkoholi  165
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-Radni 2010  163
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Informacje  162
>Informacje>Wybory ławników 2011  148
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Rady Gminy 2010  148
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  145
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Druki do pobrania  140
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW 2016/2019  140
Informacje>Akty Prawne>Monitor Polski  135
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  112
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Druki do pobrania  103
Jednostki organizacyjne>Szkoła>dane adr  83
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  83
>>Podmioty  62
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  50
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego  49
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  49
Załatwianie spraw>Młodociani>Druki do pobrania  48
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  32
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2016  27
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej  20
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  14
Informacje>USC>Informacje  12
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  9
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  8
>Informacje>Wybory samorządowe 2010  8
>Informacje>Zamówienia Publiczne  7
>Informacje>Oświadczenia majątkowe 2005  6
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  3
>Informacje>Budżet Rok 2008  2
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  1
>Rejestr Instytucji Kultury>Rejestr Instytucji Kultury  1
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  1
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  1
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  1
>Informacje>Jednostki Organizacyjne Gminy  1
Początek strony