Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Informacje>URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ  19186
>Informacje>Aktualności  10889
>Prawo lokalne>Uchwały  7237
>Informacje>Zamówienia publiczne do 30 tyś. EURO  7236
>Podmioty>Zarządzenia Wójta  6461
>Prawo lokalne>Protokoły  5575
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  3169
>Informacje>Ochrona Środowiska  2892
>Podmioty>Rada Gminy  2869
>Podmioty>Wójt Gminy  2622
>Informacje>Przetargi 2014  2592
>Prawo lokalne>Informacje  2432
>Informacje>Przetargi 2011  2248
>Informacje>Przetargi 2013  2245
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  1890
>Informacje>Kontakty i współpraca  1771
>Informacje>Kierownicy Jednostek  1759
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  1710
>Informacje>FINANSE  1663
>Informacje>Przetargi 2009  1599
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  1586
>Informacje>Przetargi 2015  1511
>Informacje>Przetargi 2008  1504
>Informacje>Przetargi 2010  1491
>Informacje>Dane teleadresowe  1490
>Informacje>Przetargi 2012  1444
>Informacje>Przetargi 2006  1404
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  1202
>Informacje>Budżet Rok 2006  1090
>Program Rodzina 500+>Aktualności  1071
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2005  1032
>Informacje>Opinie RIO Olsztyn  1015
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  992
>Informacje>Redakcja BIP-u  963
Załatwianie spraw>Podatki>Druki do pobrania  906
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2017  902
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  861
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  832
>Prawo lokalne>Statut Gminy  804
>Informacje>Przetargi 2016  756
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  753
>Informacje>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  730
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2004  723
>Informacje>Przetargi 2007  692
>Informacje>Budżet Rok 2008  644
>Informacje>Przetargi 2005  619
>Informacje>Budżet Rok 2007  600
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  598
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018  595
>Informacje>Spisy  589
>Informacje> Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  566
>Informacje>Budżet Rok 2009  542
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2002  511
>Podmioty>Wybory  510
>Informacje>Budżet Rok 2005  483
>Informacje>Budżet Rok 2010  477
>Informacje>Kontrole  468
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2012  464
>Prawo lokalne>Statut Gminy  453
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Informacje  445
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności>Druki do pobrania  438
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  434
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  432
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Druki do pobrania  430
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-2011  427
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  421
>Informacje>Rejestr Instytucji Kultury  421
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2003  417
>Prawo lokalne>Zarządzanie kryzysowe  416
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  409
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2014  394
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego  376
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe 2015  376
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2013  376
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  373
Podmioty>WYBORY>WYBORY PREZYDENTA RP  371
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  365
Załatwianie spraw>Dowody Osobiste>Druki do pobrania  361
>Informacje>Wybory Samorządowe 2010  360
>Informacje>Planowanie przestrzenne  353
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  353
Załatwianie spraw>Stypendia>Druki do pobrania  336
Załatwianie spraw>Zezwolenia na sprzedaż alkoholu >Druki do pobrania  334
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Ustaw  321
Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe>Druki do pobrania  309
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Informacje  308
Załatwianie spraw>USC>Informacje  302
Podmioty>WYBORY>REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015  294
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Druki do pobrania  292
>Informacje>Polityka prywatności  289
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014  287
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  286
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25.10.2015R.  286
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-kierownicy jednostek i pracownicy_2010  262
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2008  260
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2009  203
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Informacje  202
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH  200
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-Radni 2010  172
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Druki do pobrania  171
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW 2016/2019  170
>Informacje>Przetargi 2010  167
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż alkoholi  165
Informacje>Akty Prawne>Monitor Polski  156
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Rady Gminy 2010  154
>Informacje>Wybory ławników 2011  148
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  145
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Druki do pobrania  133
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  115
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2016  106
Załatwianie spraw>Młodociani>Druki do pobrania  86
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  86
Jednostki organizacyjne>Szkoła>dane adr  83
>>Podmioty  62
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  50
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego  49
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  49
>Program Rodzina 500+>Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+  42
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  32
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej  20
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  14
Informacje>USC>Informacje  12
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  9
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  8
>Informacje>Wybory samorządowe 2010  8
>Informacje>Zamówienia Publiczne  7
>Informacje>Oświadczenia majątkowe 2005  6
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  3
>Informacje>Budżet Rok 2008  2
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  1
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  1
>Rejestr Instytucji Kultury>Rejestr Instytucji Kultury  1
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  1
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  1
>Informacje>Jednostki Organizacyjne Gminy  1
Początek strony