Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Informacje>URZĘDOWA TABLICA OGŁOSZEŃ  24736
>Informacje>Aktualności  12911
>Podmioty>Zarządzenia Wójta  9113
>Prawo lokalne>Uchwały  9047
>Informacje>Zamówienia publiczne do 30 tyś. EURO  8710
>Prawo lokalne>Protokoły  6938
>Informacje>Ochrona Środowiska  4006
>Informacje>Jednostki Organizacyjne  3698
>Podmioty>Rada Gminy  3563
>Podmioty>Wójt Gminy  2998
>Prawo lokalne>Informacje  2917
>Informacje>Przetargi 2014  2820
>Informacje>FINANSE  2558
>Informacje>Przetargi 2011  2525
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  2501
>Informacje>Przetargi 2013  2378
>Informacje>Kontakty i współpraca  2195
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  2147
>Informacje>Kierownicy Jednostek  2123
>Informacje>Dane teleadresowe  2020
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  1899
>Informacje>Opinie RIO Olsztyn  1790
>Informacje>Przetargi 2010  1753
>Informacje>Przetargi 2009  1689
>Informacje>Przetargi 2015  1613
>Informacje>Przetargi 2008  1594
>Informacje>Przetargi 2012  1587
>Informacje>Przetargi 2006  1522
>Informacje>Stowarzyszenia i Związki  1473
>Program Rodzina 500+>Aktualności  1466
>Informacje>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  1405
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2017  1354
Załatwianie spraw>Podatki>Druki do pobrania  1311
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2014  1271
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2005  1253
>Informacje>Budżet Rok 2006  1233
>Informacje>Redakcja BIP-u  1207
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  1190
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  1169
>Prawo lokalne>Statut Gminy  1158
>Informacje>Przetargi 2016  1073
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2004  925
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018  870
>Informacje>Spisy  816
>Informacje> Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  797
>Prawo lokalne>Gospodarka Przestrzenna  793
>Informacje>Przetargi 2007  779
>Informacje>Przetargi 2005  763
>Prawo lokalne>Zarządzanie kryzysowe  752
Podmioty>WYBORY>WYBORY PREZYDENTA RP  711
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2012  704
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  696
>Informacje>Budżet Rok 2008  680
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2002  674
>Informacje>Rejestr Instytucji Kultury  662
Załatwianie spraw>Ewidencja Ludności>Druki do pobrania  662
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Informacje  648
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe 2015  645
>Informacje>Kontrole  639
>Informacje>Budżet Rok 2007  636
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  632
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2014  631
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2013  612
Załatwianie spraw>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >Druki do pobrania  607
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  598
Podmioty>WYBORY>REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015  597
>Informacje>Budżet Rok 2009  592
Załatwianie spraw>Stypendia>Druki do pobrania  579
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25.10.2015R.  577
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014  572
Załatwianie spraw>Dowody Osobiste>Druki do pobrania  565
Załatwianie spraw>Zezwolenia na sprzedaż alkoholu >Druki do pobrania  548
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego  541
>Informacje>Budżet Rok 2005  531
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  529
Załatwianie spraw>Dodatki mieszkaniowe>Druki do pobrania  515
>Podmioty>Wybory  510
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Informacje  504
>Informacje>Budżet Rok 2010  503
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2003  503
Załatwianie spraw>Ochrona środowiska>Druki do pobrania  489
>Informacje>Polityka prywatności  484
Informacje>Akty Prawne>Dziennik Ustaw  479
Załatwianie spraw>USC>Informacje  478
Podmioty>WYBORY>WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH  472
>Prawo lokalne>Statut Gminy  454
Podmioty>WYBORY>WYBORY ŁAWNIKÓW 2016/2019  448
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2016  435
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  433
>Informacje>Oferty Inwestycyjne  432
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-2011  427
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2017  418
Podmioty>WYBORY>WYBORY SAMORZĄDOWE 2018  404
>Informacje>Wybory Samorządowe 2010  404
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Informacje  403
Informacje>Zamówienia Publiczne>Plany zamówień publicznych  392
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  389
Załatwianie spraw>Karta Dużej Rodziny>Druki do pobrania  357
>Prawo lokalne>Podatki i Opłaty  353
>Informacje>Planowanie przestrzenne  353
Załatwianie spraw>Nieruchomości>Druki do pobrania  324
Załatwianie spraw>Młodociani>Druki do pobrania  295
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-kierownicy jednostek i pracownicy_2010  293
Informacje>Akty Prawne>Monitor Polski  290
>Prawo lokalne>Regulamin Urzędu  286
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2008  279
>Informacje>Petycje  263
>Program Rodzina 500+>Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+  241
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2009  221
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe-Radni 2010  205
Informacje>Zamówienia Publiczne>Przetargi 2018  175
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe na początek kadencji Rady Gminy 2010  170
>Informacje>Przetargi 2010  167
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zezwolenie na sprzedaż alkoholi  165
>Informacje>Wybory ławników 2011  160
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Dodatek mieszkaniowy  145
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  125
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych  90
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wydawanie dowodów osobistych  88
Jednostki organizacyjne>Szkoła>dane adr  83
>>Podmioty  62
>Dobry start 300+>Aktualności  56
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  50
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego  49
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  49
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  43
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  32
>Ochrona danych osobowych (RODO)>KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY LUBOMINO  31
Prawo lokalne>Załatwianie spraw>Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej  20
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  16
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe> Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2018  14
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2007  14
Informacje>USC>Informacje  12
>Informacje>Zamówienia Publiczne  11
>Ochrona danych osobowych (RODO)>KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  11
>Prawo lokalne>Gospodarka Komunalna  11
>Informacje>Wybory samorządowe 2010  8
>Prawo lokalne>Strategia Rozwoju  8
>Informacje>Oświadczenia majątkowe 2005  6
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na stanowisku ds.wymiaru podatków i opłat  4
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe w związku z końcem kadencji Rady Gminy 2010  3
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  2
>Informacje>Budżet Rok 2008  2
>Ochrona danych osobowych (RODO)>Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino  2
>Rejestr Instytucji Kultury>Rejestr Instytucji Kultury  1
Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe>Oświadczenia majątkowe 2014  1
Załatwianie spraw>Działalność Gospodarcz>Druki do pobrania  1
>Informacje>Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku  1
>Prawo lokalne>Oświadczenia majątkowe 2006  1
>Informacje>Jednostki Organizacyjne Gminy  1
Początek strony