Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
121 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lub z dn. 29-03-2019 Ogłoszenia 29.03.2019 12:17 Ilona Basałygo
122 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. z dn. 29-03-2019 Ogłoszenia 29.03.2019 12:14 Ilona Basałygo
123 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 28-03-2019 Uchwały 29.03.2019 12:09 Ilona Basałygo
124 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 28-03-2019 Uchwały 29.03.2019 12:04 Ilona Basałygo
125 Zmieniono ogłoszenie: ZAPYTANIE w sprawie ponownego wyjaśnienia braku flag narodowych z kirem na budynku Urzędu Gminy w dn z dn. 29-03-2019 Ogłoszenia 29.03.2019 10:39 Ilona Basałygo
126 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przesięwzięcia z dn. 29-03-2019 Ogłoszenia 29.03.2019 10:21 Wojciech Michańczyk
127 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 29-03-2019 Uchwały 29.03.2019 9:05 Ilona Basałygo
128 Zmieniono ogłoszenie: Interpelacja w sprawie przedstawienia imiennych miesięcznych dochodów Radnych z tytułu pełnienia fun z dn. 29-03-2019 Ogłoszenia 29.03.2019 8:21 Ilona Basałygo
129 Zmieniono ogłoszenie: Interpelacja w sprawie przedstawienia imiennych miesięcznych dochodów Radnych z tytułu pełnienia fun z dn. 29-03-2019 Ogłoszenia 29.03.2019 8:19 Ilona Basałygo
130 Zmieniono wiadomość: Petycje Wiadomości 28.03.2019 15:13 Ilona Basałygo
131 Dodano ogłoszenie: INTERPELACJA w sprawie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdo z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 28.03.2019 10:45 Ilona Basałygo
132 Dodano ogłoszenie: INTERPELACJA dotycząca ogrodzenia oraz parkingu przed ośrodkiem zdrowia w Lubominie. z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 28.03.2019 10:43 Ilona Basałygo
133 Dodano ogłoszenie: INTERPELACJA dotycząca budowy chodnika przy ul. Konopnickiej oraz przygotowania Radzie Gminy "Progra z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 28.03.2019 10:41 Ilona Basałygo
134 Dodano ogłoszenie: INTERPELACJA dotycząca gałęzi drzew na zakręcie ulicy Warmińskiej oraz Baranowskiego prowadząca na d z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 28.03.2019 10:40 Ilona Basałygo
135 Dodano ogłoszenie: INTERPELACJA dotycząca stanu drogi nr 507 i podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 28.03.2019 10:35 Ilona Basałygo

 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 342  prawy

Do druku Początek strony