Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
106 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 28-08-2018 Uchwały 29.08.2018 13:48 Ilona Basałygo
107 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 28-08-2018 Uchwały 29.08.2018 13:46 Ilona Basałygo
108 Zmieniono ogłoszenie: Zarządzenie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się w z dn. 29-08-2018 Ogłoszenia 29.08.2018 10:12 Ilona Basałygo
109 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się w z dn. 29-08-2018 Ogłoszenia 29.08.2018 10:04 Ilona Basałygo
110 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 28-08-2018 Uchwały 29.08.2018 9:05 Ilona Basałygo
111 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 28-08-2018 Uchwały 28.08.2018 13:34 Ilona Basałygo
112 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych z dn. 24-08-2018 Ogłoszenia 24.08.2018 12:48 Ilona Basałygo
113 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 24-08-2018 Uchwały 24.08.2018 12:45 Ilona Basałygo
114 Dodano ogłoszenie: Informacja Wojskowego Koła Łowieckiego nr 112 "DZIK" w Ornecie dotycząca zgłaszania szkód łowieckich z dn. 22-08-2018 Ogłoszenia 22.08.2018 14:18 Ilona Basałygo
115 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym z dn. 22-08-2018 Ogłoszenia 22.08.2018 9:22 Ilona Basałygo
116 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie o okręgach wyborczych w wyborach do rady powiatu. z dn. 21-08-2018 Ogłoszenia 21.08.2018 14:50 Ilona Basałygo
117 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie - okręgi wyborcze z dn. 17-08-2018 Ogłoszenia 17.08.2018 11:12 Ilona Basałygo
118 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie - okręgi wyborcze z dn. 17-08-2018 Ogłoszenia 17.08.2018 11:09 Ilona Basałygo
119 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie - okręgi wyborcze z dn. 16-08-2018 Ogłoszenia 16.08.2018 14:21 Ilona Basałygo
120 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie - okręgi wyborcze z dn. 16-08-2018 Ogłoszenia 16.08.2018 14:20 Ilona Basałygo

 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 314  prawy

Do druku Początek strony