Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
106 Dodano ogłoszenie: Formularz zgłoszenia do debaty. z dn. 04-06-2019 Ogłoszenia 04.06.2019 10:33 Ilona Basałygo
107 Dodano ogłoszenie: Informacja dotycząca zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Lubomino za 2018 ro z dn. 04-06-2019 Ogłoszenia 04.06.2019 10:29 Ilona Basałygo
108 Dodano ogłoszenie: RAPORT o stanie Gminy Lubomino za rok 2018. z dn. 04-06-2019 Ogłoszenia 04.06.2019 8:38 Ilona Basałygo
109 Dodano pozycję menu: RAPORT O STANIE GMINY Menu 04.06.2019 8:30 Ilona Basałygo
110 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 03-06-2019 Uchwały 04.06.2019 7:48 Ilona Basałygo
111 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi z dn. 04-06-2019 Ogłoszenia 04.06.2019 7:37 Ilona Basałygo
112 Dodano ogłoszenie: Załącznik do karty złożonej przez obywateli - lista osób zgłaszających kandydata na ławnika. z dn. 03-06-2019 Ogłoszenia 03.06.2019 11:17 Ilona Basałygo
113 Dodano ogłoszenie: Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika. z dn. 03-06-2019 Ogłoszenia 03.06.2019 11:14 Ilona Basałygo
114 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie kandydata na ławnika (władza rodzicielska). z dn. 03-06-2019 Ogłoszenia 03.06.2019 11:13 Ilona Basałygo
115 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie kandydata na ławnika (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub z dn. 03-06-2019 Ogłoszenia 03.06.2019 11:11 Ilona Basałygo
116 Dodano ogłoszenie: Ministerstwo Sprawiedliwości - zapytanie o udzielenie informacji o osobie. z dn. 03-06-2019 Ogłoszenia 03.06.2019 11:09 Ilona Basałygo
117 Zmieniono ogłoszenie: Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023. z dn. 03-06-2019 Ogłoszenia 03.06.2019 11:05 Ilona Basałygo
118 Dodano ogłoszenie: Karta zgłoszenia kandydata na ławnika. z dn. 03-06-2019 Ogłoszenia 03.06.2019 11:04 Ilona Basałygo
119 Dodano ogłoszenie: Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023. z dn. 03-06-2019 Ogłoszenia 03.06.2019 11:03 Ilona Basałygo
120 Dodano pozycję menu: WYBORY ŁAWNIKÓW Menu 03.06.2019 9:27 Ilona Basałygo

 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 352  prawy

Do druku Początek strony