Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
91 Dodano ogłoszenie: Deklaracja na podatek od środków transportowych. z dn. 11-01-2019 Ogłoszenia 11.01.2019 11:38 Ilona Basałygo
92 Usunięto ogłoszenie: Deklaracja na podatek od środków transportowych. z dn. 28-10-2009 Ogłoszenia 11.01.2019 11:34 Ilona Basałygo
93 Zmieniono ogłoszenie: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji. z dn. 11-01-2019 Ogłoszenia 11.01.2019 9:13 Ilona Basałygo
94 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 09-01-2019 Uchwały 10.01.2019 8:09 Ilona Basałygo
95 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 04-01-2019 Uchwały 10.01.2019 8:07 Ilona Basałygo
96 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy. z dn. 10-01-2019 Ogłoszenia 10.01.2019 7:28 Ilona Basałygo
97 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji. z dn. 10-01-2019 Ogłoszenia 10.01.2019 7:22 Ilona Basałygo
98 Usunięto ogłoszenie: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji. z dn. 10-01-2019 Ogłoszenia 10.01.2019 7:18 Ilona Basałygo
99 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji. z dn. 10-01-2019 Ogłoszenia 10.01.2019 7:17 Ilona Basałygo
100 Dodano ogłoszenie: Informacja dotycząca podmiotu odbierającego folię po balotach rolniczych z dn. 09-01-2019 Ogłoszenia 09.01.2019 10:56 Wojciech Michańczyk
101 Dodano wiadomość: Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 Wiadomości 08.01.2019 14:32 Ilona Basałygo
102 Dodano pozycję menu: Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 Menu 08.01.2019 13:09 Ilona Basałygo
103 Zmieniono ogłoszenie: Informacja dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z dn. 08-01-2019 Ogłoszenia 08.01.2019 8:10 Wojciech Michańczyk
104 Zmieniono ogłoszenie: Informacja dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z dn. 08-01-2019 Ogłoszenia 08.01.2019 8:07 Wojciech Michańczyk
105 Zmieniono ogłoszenie: Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019 z dn. 07-01-2019 Ogłoszenia 07.01.2019 16:00 Wojciech Michańczyk

 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 329  prawy

Do druku Początek strony