Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
76 Dodano ogłoszenie: Opinia w sprawie wydania opiniia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykonania z dn. 20-04-2018 Ogłoszenia 20.04.2018 11:27 Ilona Basałygo
77 Dodano ogłoszenie: Opinia w sprawie wydania opiniia o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomino sprawozdaniu z wykonania z dn. 20-04-2018 Ogłoszenia 20.04.2018 11:26 Ilona Basałygo
78 Dodano protokół : Protokoły nr. XXVII/2018 Protokoły 18.04.2018 9:58 Ilona Basałygo
79 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania finansowego Gminy Lubomino z z dn. 16-04-2018 Ogłoszenia 16.04.2018 15:33 Ilona Basałygo
80 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 16-04-2018 Uchwały 16.04.2018 15:25 Ilona Basałygo
81 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 12-04-2018 Uchwały 12.04.2018 11:51 Ilona Basałygo
82 Zmieniono wiadomość: Petycje Wiadomości 12.04.2018 8:14 Ilona Basałygo
83 Zmieniono wiadomość: Rejestr Instytucji Kultury Wiadomości 05.04.2018 7:27 Ilona Basałygo
84 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 04-04-2018 Uchwały 05.04.2018 7:06 Ilona Basałygo
85 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 30-03-2018 Uchwały 04.04.2018 11:14 Ilona Basałygo
86 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 30-04-2018 Uchwały 04.04.2018 11:09 Ilona Basałygo
87 Dodano ogłoszenie: Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy z dn. 29-03-2018 Ogłoszenia 29.03.2018 10:11 Ilona Basałygo
88 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lub z dn. 29-03-2018 Ogłoszenia 29.03.2018 9:57 Ilona Basałygo
89 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. z dn. 29-03-2018 Ogłoszenia 29.03.2018 9:54 Ilona Basałygo
90 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 27-03-2018 Uchwały 29.03.2018 9:51 Ilona Basałygo

 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 300  prawy

Do druku Początek strony