Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
76 Dodano pozycję menu: Akademia Rodziny Menu 06.06.2019 14:29 Magdalena Brążkiewicz
77 Zmieniono wiadomość: Struktura GOPS Wiadomości 06.06.2019 14:29 Magdalena Brążkiewicz
78 Zmieniono wiadomość: Informacje ogólne Wiadomości 06.06.2019 14:25 Magdalena Brążkiewicz
79 Zmieniono nazwę pozycji menu:Informacje ogólne Menu 06.06.2019 13:58 Magdalena Brążkiewicz
80 Dodano pozycję menu: Informacje ogólne Menu 06.06.2019 13:57 Magdalena Brążkiewicz
81 Zmieniono nazwę pozycji menu:Dane teleadresowe Menu 06.06.2019 13:42 Magdalena Brążkiewicz
82 Zmieniono ogłoszenie: ZAPYTANIE dotyczące umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt z dn. 06-06-2019 Ogłoszenia 06.06.2019 13:31 Ilona Basałygo
83 Dodano ogłoszenie: Formularz zgłoszenia do debaty. z dn. 04-06-2019 Ogłoszenia 04.06.2019 10:33 Ilona Basałygo
84 Dodano ogłoszenie: Informacja dotycząca zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Lubomino za 2018 ro z dn. 04-06-2019 Ogłoszenia 04.06.2019 10:29 Ilona Basałygo
85 Dodano ogłoszenie: RAPORT o stanie Gminy Lubomino za rok 2018. z dn. 04-06-2019 Ogłoszenia 04.06.2019 8:38 Ilona Basałygo
86 Dodano pozycję menu: RAPORT O STANIE GMINY Menu 04.06.2019 8:30 Ilona Basałygo
87 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 03-06-2019 Uchwały 04.06.2019 7:48 Ilona Basałygo
88 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi z dn. 04-06-2019 Ogłoszenia 04.06.2019 7:37 Ilona Basałygo
89 Dodano ogłoszenie: Załącznik do karty złożonej przez obywateli - lista osób zgłaszających kandydata na ławnika. z dn. 03-06-2019 Ogłoszenia 03.06.2019 11:17 Ilona Basałygo
90 Dodano ogłoszenie: Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika. z dn. 03-06-2019 Ogłoszenia 03.06.2019 11:14 Ilona Basałygo

 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 351  prawy

Do druku Początek strony