Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
76 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Lubomino z dnia 20 września 2018 roku w sprawie informacji o numerach oraz z dn. 20-09-2018 Ogłoszenia 20.09.2018 9:30 Ilona Basałygo
77 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 17-09-2018 Uchwały 17.09.2018 14:13 Ilona Basałygo
78 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 14-09-2018 Uchwały 17.09.2018 14:11 Ilona Basałygo
79 Zmieniono ogłoszenie: Odbiór odpadów wielkogabarytowych z dn. 17-09-2018 Ogłoszenia 17.09.2018 10:23 Wojciech Michańczyk
80 Dodano ogłoszenie: Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomino informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półro z dn. 14-09-2018 Ogłoszenia 14.09.2018 11:12 Ilona Basałygo
81 Dodano ogłoszenie: Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomino informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półro z dn. 14-09-2018 Ogłoszenia 14.09.2018 11:10 Ilona Basałygo
82 Dodano ogłoszenie: Dostawa kamienia kruszonego frakcji 22 mm - 44 mm w ilości okołó 900 ton z dn. 14-09-2018 Ogłoszenia 14.09.2018 9:21 Wojciech Michańczyk
83 Dodano ogłoszenie: Informacja Gminnej Komiisji Wyborczej w Lubominie z dnia 12 września 2018r. z dn. 12-09-2018 Ogłoszenia 12.09.2018 14:14 Ilona Basałygo
84 Dodano ogłoszenie: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Lubominie. z dn. 12-09-2018 Ogłoszenia 12.09.2018 11:51 Ilona Basałygo
85 Dodano ogłoszenie: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Gminy Lubomino. z dn. 12-09-2018 Ogłoszenia 12.09.2018 9:48 Ilona Basałygo
86 Dodano ogłoszenie: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Lubomin z dn. 11-09-2018 Ogłoszenia 11.09.2018 14:09 Ilona Basałygo
87 Usunięto ogłoszenie: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Lubomin z dn. 11-09-2018 Ogłoszenia 11.09.2018 14:07 Ilona Basałygo
88 Dodano ogłoszenie: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Lubomin z dn. 11-09-2018 Ogłoszenia 11.09.2018 14:06 Ilona Basałygo
89 Dodano ogłoszenie: Odbiór odpadów wielkogabarytowych z dn. 06-09-2018 Ogłoszenia 06.09.2018 13:51 Wojciech Michańczyk
90 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 04-09-2018 Uchwały 05.09.2018 12:10 Ilona Basałygo

 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 314  prawy

Do druku Początek strony