Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
46 Dodano ogłoszenie: Informacja o wynikach naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINY. z dn. 16-08-2018 Ogłoszenia 16.08.2018 14:07 Ilona Basałygo
47 Dodano ogłoszenie: Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dz z dn. 16-08-2018 Ogłoszenia 16.08.2018 9:45 Ilona Basałygo
48 Dodano ogłoszenie: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia z dn. 16-08-2018 Ogłoszenia 16.08.2018 9:10 Ilona Basałygo
49 Usunięto wiadomość: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na stanowisku ds.wymiaru podatków i opłat Wiadomości 13.08.2018 10:26 Joanna Karpińska - Koźlik
50 Usunięto pozycję menu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na stanowisku ds.wymiaru podatków i opłat Menu 13.08.2018 10:26 Joanna Karpińska - Koźlik
51 Dodano ogłoszenie: Decyzja o środowiskowych Uwarunkowaniach z dn. 10-08-2018 Ogłoszenia 10.08.2018 9:57 Wojciech Michańczyk
52 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 09-08-2018 Ogłoszenia 09.08.2018 12:50 Wojciech Michańczyk
53 Dodano ogłoszenie: Postanowienie z dn. 08-08-2018 Ogłoszenia 08.08.2018 11:19 Wojciech Michańczyk
54 Dodano wiadomość: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na stanowisku ds.wymiaru podatków i opłat Wiadomości 08.08.2018 10:35 Joanna Karpińska - Koźlik
55 Dodano pozycję menu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na stanowisku ds.wymiaru podatków i opłat Menu 08.08.2018 10:31 Joanna Karpińska - Koźlik
56 Zmieniono wiadomość: KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY LUBOMINO Wiadomości 08.08.2018 8:39 Joanna Karpińska - Koźlik
57 Dodano wiadomość: Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Wiadomości 08.08.2018 8:39 Joanna Karpińska - Koźlik
58 Dodano pozycję menu: Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Menu 08.08.2018 8:35 Joanna Karpińska - Koźlik
59 Dodano wiadomość: Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubomino Wiadomości 08.08.2018 8:34 Joanna Karpińska - Koźlik
60 Dodano wiadomość: KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Wiadomości 08.08.2018 7:43 Joanna Karpińska - Koźlik

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 309  prawy

Do druku Początek strony