Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
46 Zmieniono ogłoszenie: Protokół z wyborów do Rady Gminy Lubomino. z dn. 23-10-2018 Ogłoszenia 23.10.2018 15:02 Ilona Basałygo
47 Dodano ogłoszenie: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Lubomino. z dn. 23-10-2018 Ogłoszenia 23.10.2018 14:55 Ilona Basałygo
48 Dodano ogłoszenie: Protokół z wyborów do Rady Gminy Lubomino. z dn. 23-10-2018 Ogłoszenia 23.10.2018 14:54 Ilona Basałygo
49 Dodano ogłoszenie: INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwartał 2018 roku. z dn. 23-10-2018 Ogłoszenia 23.10.2018 11:56 Ilona Basałygo
50 Dodano ogłoszenie: INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Lubomino za III kwartał 2018 roku. z dn. 23-10-2018 Ogłoszenia 23.10.2018 11:53 Ilona Basałygo
51 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 19-10-2018 Uchwały 23.10.2018 11:46 Ilona Basałygo
52 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE o przeprowadzonym losowaniu pomiędzy zgłoszonymi kandydatami na radnego Rady Gminy Lub z dn. 23-10-2018 Ogłoszenia 23.10.2018 8:45 Ilona Basałygo
53 Dodano ogłoszenie: Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Lubominie o miejscu i czasie losowania kandydata na radnego Ra z dn. 22-10-2018 Ogłoszenia 22.10.2018 10:36 Ilona Basałygo
54 Dodano ogłoszenie: INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Lubominie o pełnionym dyżurze w dniu 20 października 2018 r. z dn. 18-10-2018 Ogłoszenia 18.10.2018 14:25 Ilona Basałygo
55 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 15-10-2018 Uchwały 15.10.2018 15:24 Ilona Basałygo
56 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 15-10-2018 Uchwały 15.10.2018 15:21 Ilona Basałygo
57 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 12-10-2018 Ogłoszenia 12.10.2018 10:04 Wojciech Michańczyk
58 Zmieniono ogłoszenie: Wniosek o dofinansowani kosztów kształcenia młodocianego pracownika. z dn. 08-10-2018 Ogłoszenia 08.10.2018 15:55 Ilona Basałygo
59 Dodano ogłoszenie: POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gmi z dn. 05-10-2018 Ogłoszenia 05.10.2018 13:25 Ilona Basałygo
60 Dodano przetarg :Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 05-10-2018 Przetargi 05.10.2018 11:16 Wojciech Michańczyk

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 314  prawy

Do druku Początek strony