Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
4471 Dodano ogłoszenie: Decyzje środowiskowe z dn. 20-01-2006 Ogłoszenia 20.01.2006 9:07 Wojciech Michańczyk
4472 Dodano ogłoszenie: Decyzje środowiskowe z dn. 17-01-2006 Ogłoszenia 17.01.2006 10:42 Wojciech Michańczyk
4473 Dodano ogłoszenie: ZARZĄDZENIE Nr 7/2006 z dn. 06-01-2006 Ogłoszenia 06.01.2006 10:19 Elwira Łucka
4474 Dodano przetarg :Dostawa autobusu do dowożenia dzieci do szkół z dn. 06-01-2006 Przetargi 06.01.2006 7:27 Wojciech Michańczyk
4475 Zmieniono wiadomość: Zezwolenie na sprzedaż alkoholi Wiadomości 05.01.2006 12:54 Elwira Łucka
4476 Zmieniono wiadomość: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Wiadomości 05.01.2006 12:18 Elwira Łucka
4477 Zmieniono ogłoszenie: STRATEGIA ROZWOJU z dn. 05-01-2006 Ogłoszenia 05.01.2006 11:56 Wojciech Michańczyk
4478 Zmieniono ogłoszenie: STRATEGIA ROZWOJU z dn. 05-01-2006 Ogłoszenia 05.01.2006 11:53 Wojciech Michańczyk
4479 Dodano ogłoszenie: STRATEGIA ROZWOJU z dn. 05-01-2006 Ogłoszenia 05.01.2006 11:47 Wojciech Michańczyk
4480 Dodano pozycję menu: Ochrona Środowiska Menu 05.01.2006 11:39 Ilona Basałygo
4481 Dodano pozycję menu: Strategia Rozwoju Menu 05.01.2006 11:37 Ilona Basałygo
4482 Usunięto pozycję menu: Strategia Rozwoju Menu 05.01.2006 11:36 Ilona Basałygo
4483 Dodano pozycję menu: Strategia Rozwoju Menu 05.01.2006 11:36 Ilona Basałygo
4484 Usunięto wiadomość: Strategia Rozwoju Wiadomości 05.01.2006 11:35 Ilona Basałygo
4485 Usunięto pozycję menu: Strategia Rozwoju Menu 05.01.2006 11:35 Ilona Basałygo

 lewy  296 297 298 299 300 301 302 303 304 305  z 314  prawy

Do druku Początek strony