Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
196 Dodano ogłoszenie: Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubomino na podstawie przyjętej przez jednostkę z dn. 01-02-2018 Ogłoszenia 01.02.2018 13:05 Ilona Basałygo
197 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 23-01-2018 Uchwały 01.02.2018 9:36 Ilona Basałygo
198 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 23-01-2018 Uchwały 01.02.2018 9:29 Ilona Basałygo
199 Dodano ogłoszenie: Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Lubomino w ramach lokalnego programu wspierania edukacji z dn. 01-02-2018 Ogłoszenia 01.02.2018 8:59 Ilona Basałygo
200 Dodano ogłoszenie: Informacja o kandydatach na stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości podatkowej w Urzędzie Gm z dn. 31-01-2018 Ogłoszenia 31.01.2018 8:16 Ilona Basałygo
201 Dodano ogłoszenie: Drugi nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy w wymiarze 1 z dn. 25-01-2018 Ogłoszenia 25.01.2018 7:15 Ilona Basałygo
202 Dodano ogłoszenie: INFORMACJA O ZGROMADZENIU z dn. 24-01-2018 Ogłoszenia 24.01.2018 14:05 Ilona Basałygo
203 Dodano ogłoszenie: Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy z dn. 23-01-2018 Ogłoszenia 23.01.2018 10:47 Ilona Basałygo
204 Dodano ogłoszenie: Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa. z dn. 22-01-2018 Ogłoszenia 22.01.2018 10:48 Ilona Basałygo
205 Dodano ogłoszenie: Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. z dn. 22-01-2018 Ogłoszenia 22.01.2018 10:47 Ilona Basałygo
206 Dodano ogłoszenie: UTYLIZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH Z 85% DOFINANSOWANIEM WFOŚiGW w Olsztynie! z dn. 17-01-2018 Ogłoszenia 17.01.2018 12:03 Wojciech Michańczyk
207 Dodano protokół : Protokoły nr. XXV/2017 Protokoły 17.01.2018 9:18 Ilona Basałygo
208 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 12-01-2018 Uchwały 15.01.2018 13:39 Ilona Basałygo
209 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych z dn. 11-01-2018 Ogłoszenia 11.01.2018 14:08 Wojciech Michańczyk
210 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 10-01-2018 Uchwały 11.01.2018 9:08 Ilona Basałygo

 lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  z 302  prawy

Do druku Początek strony