Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Gminy nr. IV/2019 Protokoły 19.02.2019 12:38 Ilona Basałygo
2 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 19-02-2019 Uchwały 19.02.2019 10:49 Ilona Basałygo
3 Dodano ogłoszenie: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej z dn. 19-02-2019 Ogłoszenia 19.02.2019 10:14 Wojciech Michańczyk
4 Dodano ogłoszenie: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej z dn. 19-02-2019 Ogłoszenia 19.02.2019 10:11 Wojciech Michańczyk
5 Dodano ogłoszenie: Zaproszenie do złożenia ofert z dn. 19-02-2019 Ogłoszenia 19.02.2019 10:00 Wojciech Michańczyk
6 Dodano ogłoszenie: Szkolenie "OZE - SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO" z dn. 19-02-2019 Ogłoszenia 19.02.2019 7:42 Wojciech Michańczyk
7 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 15-02-2019 Uchwały 18.02.2019 13:26 Ilona Basałygo
8 Zmieniono uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 05-02-2019 Uchwały 18.02.2019 13:23 Ilona Basałygo
9 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 05-02-2019 Uchwały 18.02.2019 13:23 Ilona Basałygo
10 Dodano ogłoszenie: Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Kontrola przeprowadzona w dniach z dn. 18-02-2019 Ogłoszenia 18.02.2019 9:17 Ilona Basałygo
11 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dn. 13-02-2019 Ogłoszenia 13.02.2019 13:12 Wojciech Michańczyk
12 Usunięto ogłoszenie: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dn. 13-02-2019 Ogłoszenia 13.02.2019 13:11 Wojciech Michańczyk
13 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dn. 13-02-2019 Ogłoszenia 13.02.2019 13:02 Wojciech Michańczyk
14 Zmieniono wiadomość: Dane teleadresowe Wiadomości 12.02.2019 15:19 Ilona Basałygo
15 Zmieniono wiadomość: Dane teleadresowe Wiadomości 12.02.2019 15:15 Ilona Basałygo

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 329  prawy

Do druku Początek strony