Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Lubomino. z dn. 13-11-2018 Ogłoszenia 13.11.2018 14:51 Ilona Basałygo
2 Zmieniono ogłoszenie: Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczysto z dn. 08-11-2018 Ogłoszenia 08.11.2018 11:09 Wojciech Michańczyk
3 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino. z dn. 07-11-2018 Ogłoszenia 07.11.2018 14:50 Ilona Basałygo
4 Dodano ogłoszenie: Przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika roliczego z dn. 07-11-2018 Ogłoszenia 07.11.2018 14:50 Wojciech Michańczyk
5 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji. z dn. 07-11-2018 Ogłoszenia 07.11.2018 14:25 Ilona Basałygo
6 Usunięto ogłoszenie: Przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika roliczego z dn. 07-11-2018 Ogłoszenia 07.11.2018 11:58 Wojciech Michańczyk
7 Dodano ogłoszenie: Przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika roliczego z dn. 07-11-2018 Ogłoszenia 07.11.2018 11:47 Wojciech Michańczyk
8 Dodano ogłoszenie: Komunikat Wójta Gminy Lubomino dot.: "ĆWICZENIE RENEGADE - SAREX 2018/II..." z dn. 07-11-2018 Ogłoszenia 07.11.2018 11:30 Ilona Basałygo
9 Usunięto ogłoszenie: Komunikat Wójta Gminy Lubomino dot. "ŚWICZENIE RENEGADE - SAREX 2018/II z wykorzystaniem systemów al z dn. 07-11-2018 Ogłoszenia 07.11.2018 11:28 Ilona Basałygo
10 Zmieniono ogłoszenie: Komunikat Wójta Gminy Lubomino dot. "ŚWICZENIE RENEGADE - SAREX 2018/II z wykorzystaniem systemów al z dn. 07-11-2018 Ogłoszenia 07.11.2018 11:27 Ilona Basałygo
11 Dodano ogłoszenie: Komunikat Wójta Gminy Lubomino dot. "ŚWICZENIE RENEGADE - SAREX 2018/II z wykorzystaniem systemów al z dn. 07-11-2018 Ogłoszenia 07.11.2018 11:25 Ilona Basałygo
12 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 30-10-2018 Uchwały 05.11.2018 14:25 Ilona Basałygo
13 Dodano ogłoszenie: Program współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi. z dn. 02-11-2018 Ogłoszenia 02.11.2018 7:33 Wojciech Michańczyk
14 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 30-10-2018 Uchwały 31.10.2018 11:32 Ilona Basałygo
15 Dodano uchwałę :Zarządzenia Wójta z dn. 29-10-2018 Uchwały 29.10.2018 13:04 Ilona Basałygo

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 312  prawy

Do druku Początek strony