Podatki i Opłaty

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
.
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2019 Utworzono: 04.12.2019
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
.
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2019 Utworzono: 04.12.2019
Uchwała nr XI/71/2019 Rady Gminy Lubomino z dnia 8 października 2019 roku w sprawie określenia stawe
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 03.12.2019
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedażny drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskane
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 03.12.2019
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia pod
.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 03.12.2019
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczone
.
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2018 Utworzono: 27.11.2018
Uchwała Rady Gminy Lubomino w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
.
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2018 Utworzono: 27.11.2018
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwar
.
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2018 Utworzono: 27.11.2018
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018

archiwum... Początek strony