Podatki i Opłaty

Kominikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obl
.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2017 Utworzono: 07.12.2017
Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 1
.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2017 Utworzono: 07.12.2017
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2017 Utworzono: 06.12.2017
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drew
.
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 12.01.2017
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do u
.
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 12.01.2017
Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
.
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2016 Utworzono: 28.11.2016
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transoportowych.
.
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2016 Utworzono: 28.11.2016
Uchwała w sprawie określenia podatku od nierychomości na 2017 rok.
.
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2016 Utworzono: 28.11.2016
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2015 Utworzono: 23.12.2015
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2015 Utworzono: 23.12.2015
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2015 Utworzono: 23.12.2015
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i
.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2015 Utworzono: 23.12.2015
Zmiany w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym obowiązujące od 1 stycznia 2016r.
.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2015 Utworzono: 23.12.2015
Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego p
.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2015 Utworzono: 23.12.2015
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drew
.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2015 Utworzono: 23.12.2015
 1 2 3 
aktualne... Początek strony