Podatki i Opłaty

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczone
.
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2018 Utworzono: 27.11.2018
Uchwała Rady Gminy Lubomino w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
.
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2018 Utworzono: 27.11.2018
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwar
.
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2018 Utworzono: 27.11.2018
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
.
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2018 Utworzono: 12.06.2018
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
Kominikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obl
.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2017 Utworzono: 07.12.2017
Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 1
.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2017 Utworzono: 07.12.2017
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2017 Utworzono: 06.12.2017
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wynagrod
.
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2015 Utworzono: 15.07.2015

archiwum... Początek strony