Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/14/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2015.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 31.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.03.2016 , wersja 1
Numer: L/15/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru karty pracy pojazdów i sprzętu silnikowego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.04.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.04.2016 , wersja 1
Numer: L/12/2016, Z dnia: 23.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.03.2016 , wersja 1
Numer: L/11/2016, Z dnia: 01.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.03.2016 , wersja 1
Numer: L/9/2016, Z dnia: 29.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.02.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.03.2016 , wersja 1
Numer: L/10/2016, Z dnia: 29.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.03.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.03.2016 , wersja 1
Numer: L/8/2016, Z dnia: 16.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.02.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.02.2016 , wersja 1
Numer: L/7/2016, Z dnia: 15.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżety Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu w wydatkach budżetu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.02.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.02.2016 , wersja 1
Numer: L/5/2016, Z dnia: 02.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lubomino w 2016 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.02.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.02.2016 , wersja 1
Numer: L/6/2016, Z dnia: 02.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego w Gminie Lubomino w 2016 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.02.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.02.2016 , wersja 1
Numer: L/3/2016, Z dnia: 28.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.01.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.01.2016 , wersja 1
Numer: L/4/2015, Z dnia: 28.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.01.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.01.2016 , wersja 1
Numer: L/2/2016, Z dnia: 08.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.01.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.01.2016 , wersja 1
Numer: L/1/2016, Z dnia: 04.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2016 , wersja 1
Numer: L/70/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2015 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu w wydatkach budżetu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.01.2016 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 36  prawy
Początek strony