Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/37/2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 - 2025.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2016 , wersja 1
Numer: L/36/2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminne Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.07.2016 , wersja 1
Numer: L/35/2016, Z dnia: 28.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.06.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.06.2016 , wersja 1
Numer: L/34/2016, Z dnia: 23.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 6 w miejscowości Biała Wola, obręb Wójtowo, stanowiącego własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 24.06.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 24.06.2016 , wersja 1
Numer: L/33/2016, Z dnia: 09.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.06.2016 , wersja 1
Numer: L/29/2016, Z dnia: 09.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.06.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.06.2016 , wersja 1
Numer: L/31/2016, Z dnia: 09.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć dydaktycznych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.06.2016 , wersja 2
Numer: L/32/2016, Z dnia: 09.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.06.2016 , wersja 1
Numer: L/30/2016, Z dnia: 09.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.06.2016 , wersja 1
Numer: L/28/2016, Z dnia: 07.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia w 2016 roku powiatowego ćwiczenia obronnego Powiatu Lidzbarskiego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.06.2016 , wersja 1
Numer: L/27/2016, Z dnia: 30.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 31.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.05.2016 , wersja 1
Numer: L/26/2016, Z dnia: 13.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.05.2016 , wersja 1
Numer: L/25/2016, Z dnia: 10.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Piotrowo, Gmina Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.05.2016 , wersja 1
Numer: L/24/2016, Z dnia: 09.05.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.05.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.05.2016 , wersja 1
Numer: L/23/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2016 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 37  prawy
Początek strony