Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/16/2017, Z dnia: 10.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wapnika, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 13.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 13.03.2017 , wersja 1
Numer: L/15/2017, Z dnia: 07.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubomino na rok szkolny 2017/2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.03.2017 , wersja 1
Numer: L/13/2017, Z dnia: 21.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Lubomino na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.02.2017 , wersja 1
Numer: L/14/2017, Z dnia: 21.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.02.2017 , wersja 1
Numer: L/12/2017, Z dnia: 15.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.02.2017 , wersja 1
Numer: L/11/2017, Z dnia: 07.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.02.2017 , wersja 1
Numer: L/10/2017, Z dnia: 06.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: L/8/2017, Z dnia: 01.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: L/9/2017, Z dnia: 01.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2017 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: L/5/2017, Z dnia: 31.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Załączniki:
CCF20170203.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2017 , wersja 1
Numer: L/6/2017, Z dnia: 31.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lubomino w 2017 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: L/7/2017, Z dnia: 31.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Lubomino w 2017 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: L/4/2017, Z dnia: 19.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych z przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.01.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.01.2017 , wersja 1
Numer: L/3/2017, Z dnia: 10.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.01.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: L/1/2017, Z dnia: 03.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie stawek i opłat za korzystanie z Sali widowiskowo-sportowej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.01.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.01.2017 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 40  prawy
Początek strony