Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/41/2017, Z dnia: 19.07.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.07.2017 , wersja 1
Numer: L/39/2017, Z dnia: 12.07.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.07.2017 , wersja 1
Numer: L/40/2017, Z dnia: 12.07.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Gimnazjum w Lubominie do szkoły podstawowej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2017 , wersja 1
Numer: L/37/2017, Z dnia: 11.07.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.07.2017 , wersja 1
Numer: L/34/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.07.2017 , wersja 1
Numer: L/35/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.07.2017 , wersja 1
Numer: L/36/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.07.2017 , wersja 1
Numer: L/37/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.07.2017 , wersja 1
Numer: L/33/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: L/32/2017, Z dnia: 26.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.05.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.06.2017 , wersja 1
Numer: L/29/2017, Z dnia: 24.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 25.05.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 25.05.2017 , wersja 1
Numer: L/30/2017, Z dnia: 24.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.05.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.05.2017 , wersja 1
Numer: L/31/2017, Z dnia: 24.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rogiedle.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.05.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.05.2017 , wersja 1
Numer: L/28/2017, Z dnia: 17.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania oceny stanu technicznego oraz przydatność do dalszego użytkowania sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.05.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.05.2017 , wersja 1
Numer: L/27/2017, Z dnia: 15.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.05.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.05.2017 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 42  prawy
Początek strony