Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: L/37/2012, Z dnia: 01.08.2012, Zmieniana:  
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Załączniki:
zaradzenia nr 37.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.08.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 01.08.2012 , wersja 1
Numer: L/38/2012, Z dnia: 01.08.2012, Zmieniana:  
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Załączniki:
zarzadzenia nr 38.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.08.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 01.08.2012 , wersja 1
Numer: L/39/2012, Z dnia: 10.08.2012, Zmieniana:  
ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
Informacja wytworzona przez dnia 22.08.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 22.08.2012 , wersja 1
Numer: L/40/2012, Z dnia: 21.08.2012, Zmieniana:  
powołania Gminnej komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek klęsk żywiołowych /zarówno w mieniu komunalnym jak i prywatnym mieniu mieszkaniowym/ w gminie Lubomino
Informacja wytworzona przez dnia 22.08.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 22.08.2012 , wersja 1
Numer: L/41/2012, Z dnia: 22.08.2012, Zmieniana:  
powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Gimnazjum w Lubominie
Załączniki:
zarzadzenie nr 41.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.08.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 22.08.2012 , wersja 1
Numer: L/43/2012, Z dnia: 31.08.2012, Zmieniana:  

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie z budżetu państwa oraz przeniesieniem planu wydatków miedzy paragrafami w obrębie rozdziału.

 

Załączniki:
zarzadzenie nr 0050.pdf
Informacja wytworzona przez Ewa Gębicka dnia 04.09.2012.
Opublikowana przez Ewa Gębicka dnia 04.09.2012 , wersja 1
Numer: L/36/2012, Z dnia: 31.07.2012, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2012 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie z budżetu państwa oraz przeznaczeniem rezerwy budżetowej celowej.
Informacja wytworzona przez Ewa Gębicka dnia 31.07.2012.
Opublikowana przez Ewa Gębicka dnia 04.09.2012 , wersja 2
Numer: L/42/2012, Z dnia: 28.08.2012, Zmieniana:  
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz  informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie  za  I półrocze roku  2012
Informacja wytworzona przez Ewa Gębicka dnia 04.09.2012.
Opublikowana przez Ewa Gębicka dnia 04.09.2012 , wersja 1
Numer: L/44/2012, Z dnia: 03.09.2012, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budŜetu Gminy Lubomino na rok 2012
związanych z przeniesieniem między paragrafami w obrębie rozdziału.
Informacja wytworzona przez Ewa Gębicka dnia 13.09.2012.
Opublikowana przez Ewa Gębicka dnia 13.09.2012 , wersja 1
Numer: L/45/2012, Z dnia: 11.09.2012, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budŜetu Gminy Lubomino na rok 2012
związanych przeniesieniem planu miedzy paragrafami w obrębie rozdziału.
Informacja wytworzona przez Ewa Gębicka dnia 13.09.2012.
Opublikowana przez Ewa Gębicka dnia 13.09.2012 , wersja 1
Numer: L/47/2012, Z dnia: 21.09.2012, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania świetlicy wiejskiej w Wilczkowie.
Informacja wytworzona przez Ewa Gębicka dnia 02.10.2012.
Opublikowana przez Ewa Gębicka dnia 02.10.2012 , wersja 1
Numer: L/46/2012, Z dnia: 19.09.2012, Zmieniana:  

w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:
zarzadzenie nr 0050.pdf
Informacja wytworzona przez Ewa Gębicka dnia 25.09.2012.
Opublikowana przez Ewa Gębicka dnia 25.09.2012 , wersja 1
Numer: L/48/2012, Z dnia: 28.09.2012, Zmieniana:  

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2012 związanych ze zmianą planu dotacji przekazanych Gminie z budżetu państwa oraz przeznaczeniem rezerwy budżetowej ogólnej i celowej.

Informacja wytworzona przez Ewa Gębicka dnia 03.10.2012.
Opublikowana przez Ewa Gębicka dnia 03.10.2012 , wersja 1
Numer: L/49/2012, Z dnia: 28.09.2012, Zmieniana:  

w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds realizacji Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...”.

Załączniki:
zarzadzenie nr 49.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.10.2012.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.10.2012 , wersja 1
Numer: L/60/2012, Z dnia: 13.11.2012, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.

Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.11.2012.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.11.2012 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 42  prawy
Początek strony