Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/52/2016, Z dnia: 29.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu oraz przeznaczeniem rezerwy budżetowej ogólnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.10.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.10.2016 , wersja 1
Numer: L/51/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie: powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.09.2016 , wersja 1
Numer: L/50/2016, Z dnia: 20.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.09.2016 , wersja 1
Numer: L/49/2016, Z dnia: 15.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016 , wersja 1
Numer: L/48/2016, Z dnia: 14.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia założeń, określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016 , wersja 1
Numer: L/47/2016, Z dnia: 14.09.2016, Zmieniana:  
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.09.2016 , wersja 1
Numer: L/46/2016, Z dnia: 01.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.09.2016 , wersja 2
Numer: L/45/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.09.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.09.2016 , wersja 1
Numer: L/44/2016, Z dnia: 29.08.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.08.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.08.2016 , wersja 1
Numer: L/43/2016, Z dnia: 29.08.2016, Zmieniana:  
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2016.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.08.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.08.2016 , wersja 1
Numer: L/42/2016, Z dnia: 05.08.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania mian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.08.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.08.2016 , wersja 1
Numer: L/41/2016, Z dnia: 02.08.2016, Zmieniana:  
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeznaczeniem rezerwy budżetowej celowej.
Informacja wytworzona przez Maria Wojtczak dnia 02.08.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.08.2016 , wersja 1
Numer: L/40/2016, Z dnia: 19.07.2016, Zmieniana:  
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubomino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Załączniki:
0050.40.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.07.2016 , wersja 1
Numer: L/39/2016, Z dnia: 15.07.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem nw planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.07.2016 , wersja 1
Numer: L/38/2016, Z dnia: 12.07.2016, Zmieniana:  
w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.07.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.07.2016 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 37  prawy
Początek strony