Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/33/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: L/32/2017, Z dnia: 26.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.05.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.06.2017 , wersja 1
Numer: L/29/2017, Z dnia: 24.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 25.05.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 25.05.2017 , wersja 1
Numer: L/30/2017, Z dnia: 24.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.05.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.05.2017 , wersja 1
Numer: L/31/2017, Z dnia: 24.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rogiedle.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.05.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.05.2017 , wersja 1
Numer: L/28/2017, Z dnia: 17.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania oceny stanu technicznego oraz przydatność do dalszego użytkowania sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.05.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.05.2017 , wersja 1
Numer: L/27/2017, Z dnia: 15.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.05.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.05.2017 , wersja 1
Numer: L/26/2017, Z dnia: 04.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do zbadania okoliczności zatrucia pszczół w pasiece zlokalizowanej na działce nr 1/13 w obrębie Wapnik, Gmina Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.05.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.05.2017 , wersja 1
Numer: L/24/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1
Numer: L/25/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.04.2017 , wersja 1
Numer: L/22/2017, Z dnia: 11.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdanie finansowego Gminy Lubomino za 2016 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 13.04.2017 , wersja 1
Numer: L/23/2017, Z dnia: 11.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Gminnej biblioteki Publicznej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 13.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 13.04.2017 , wersja 1
Numer: L/21/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu oraz przeznaczeniem rezerwy budżetowej ogólnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.04.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.04.2017 , wersja 1
Numer: L/20/2017, Z dnia: 29.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.03.2017 , wersja 1
Numer: L/18/2017, Z dnia: 28.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.03.2017 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 41  prawy
Początek strony