Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/56/2017, Z dnia: 17.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Piotrowo, stanowiących własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.11.2017 , wersja 1
Numer: L/54/2017, Z dnia: 13.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2017 , wersja 1
Numer: L/55/2017, Z dnia: 13.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie: Projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2017 , wersja 1
Numer: L/52/2017, Z dnia: 30.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: L/53/2017, Z dnia: 30.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji ds. przyznawania stypendium Wójta Gminy Lubomino w ramach wspierania uzdolnionej młodzieży.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: L/51/2017, Z dnia: 18.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.10.2017 , wersja 1
Numer: L/50/2017, Z dnia: 13.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.10.2017 , wersja 1
Numer: L/49/2017, Z dnia: 10.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem miedzy paragrafami w obrębie działu oraz rozdysponowaniem rezerwy budżetowej celowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.10.2017 , wersja 1
Numer: L/48/2017, Z dnia: 03.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę Wójta Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: L/47/2017, Z dnia: 29.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zmniejszeniem i zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: L/46/2017, Z dnia: 21.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Lubomino na 2018 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 25.09.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 25.09.2017 , wersja 1
Numer: L/45/2017, Z dnia: 19.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zmniejszeniem i zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków m między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.09.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: L/44/2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.09.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.09.2017 , wersja 1
Numer: L/43/2017, Z dnia: 10.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2017.
Załączniki:
zarzadzenie.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.08.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.08.2017 , wersja 1
Numer: L/42/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.08.2017 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 42  prawy
Początek strony