Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/46/2017, Z dnia: 21.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Lubomino na 2018 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 25.09.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 25.09.2017 , wersja 1
Numer: L/45/2017, Z dnia: 19.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zmniejszeniem i zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków m między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.09.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: L/44/2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.09.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.09.2017 , wersja 1
Numer: L/43/2017, Z dnia: 10.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze roku 2017.
Załączniki:
zarzadzenie.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.08.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.08.2017 , wersja 1
Numer: L/42/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.08.2017 , wersja 1
Numer: L/41/2017, Z dnia: 19.07.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.07.2017 , wersja 1
Numer: L/39/2017, Z dnia: 12.07.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.07.2017 , wersja 1
Numer: L/40/2017, Z dnia: 12.07.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Gimnazjum w Lubominie do szkoły podstawowej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.07.2017 , wersja 1
Numer: L/37/2017, Z dnia: 11.07.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.07.2017 , wersja 1
Numer: L/34/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.07.2017 , wersja 1
Numer: L/35/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.07.2017 , wersja 1
Numer: L/36/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.07.2017 , wersja 1
Numer: L/37/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 10.07.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 10.07.2017 , wersja 1
Numer: L/33/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 30.06.2017 , wersja 1
Numer: L/32/2017, Z dnia: 26.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.05.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.06.2017 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 40  prawy
Początek strony