Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/11/2017, Z dnia: 07.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 08.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 08.02.2017 , wersja 1
Numer: L/10/2017, Z dnia: 06.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: L/9/2017, Z dnia: 01.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2017 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: L/8/2017, Z dnia: 01.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: L/5/2017, Z dnia: 31.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Załączniki:
CCF20170203.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.02.2017 , wersja 1
Numer: L/6/2017, Z dnia: 31.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lubomino w 2017 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: L/7/2017, Z dnia: 31.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Lubomino w 2017 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.02.2017 , wersja 1
Numer: L/4/2017, Z dnia: 19.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych z przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.01.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.01.2017 , wersja 1
Numer: L/3/2017, Z dnia: 10.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.01.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: L/1/2017, Z dnia: 03.01.2017, Zmieniana:  
w sprawie stawek i opłat za korzystanie z Sali widowiskowo-sportowej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.01.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.01.2017 , wersja 1
Numer: L/66/2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 - 2025.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.01.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.01.2017 , wersja 1
Numer: L/65/2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych z przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.01.2017 , wersja 1
Numer: L/64/2016, Z dnia: 20.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.12.2016 , wersja 1
Numer: L/63/2016, Z dnia: 12.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.12.2016 , wersja 1
Numer: L/62/2016, Z dnia: 12.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2016 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.12.2016.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.12.2016 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 38  prawy
Początek strony