Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/4/2018, Z dnia: 23.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Lubomino w 2018 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.02.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.02.2018 , wersja 1
Numer: L/5/2018, Z dnia: 23.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lubomino w 2018 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.02.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.02.2018 , wersja 1
Numer: L/3/2018, Z dnia: 12.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.01.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.01.2018 , wersja 1
Numer: L/2/2018, Z dnia: 10.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.01.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.01.2018 , wersja 1
Numer: L/1/2018, Z dnia: 04.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2018 , wersja 1
Numer: L/63/2017, Z dnia: 03.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: L/64/2017, Z dnia: 29.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych z przeniesieniem miedzy paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2018 , wersja 1
Numer: L/65/2017, Z dnia: 29.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2018 , wersja 1
Numer: L/66/2017, Z dnia: 29.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2018 , wersja 1
Numer: L/62/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1
Numer: L/61/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa,
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.12.2017 , wersja 1
Numer: L/60/2017, Z dnia: 11.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany zarządzenia 0050.68.2014 Wójta Gminy Lubomino z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad udzielenia pożyczek z budżetu Gminy Lubomino samorządowym osobom prawnym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.12.2017 , wersja 1
Numer: L/59/2017, Z dnia: 04.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.12.2017 , wersja 1
Numer: L/57/2017, Z dnia: 21.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2017 , wersja 1
Numer: L/58/2017, Z dnia: 21.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie sprzedażny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lubomino, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.11.2017 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 42  prawy
Początek strony