Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: L/8/2012, Z dnia: 16.03.2012, Zmieniana:  
przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu ofert na realizację zadań w roku 2012 
Informacja wytworzona przez dnia 16.03.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 16.03.2012 , wersja 1
Numer: L/6/2012, Z dnia: 28.02.2012, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania świetlicy wiejskiej w Wilczkowie
Informacja wytworzona przez dnia 26.03.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 26.03.2012 , wersja 1
Numer: L/9/2012, Z dnia: 28.03.2012, Zmieniana:  
przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
Informacja wytworzona przez dnia 03.04.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 03.04.2012 , wersja 1
Numer: L/10/2012, Z dnia: 28.03.2012, Zmieniana:  
sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej w Lubominie za rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 03.04.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 03.04.2012 , wersja 1
Numer: L/39/2011, Z dnia: 12.08.2011, Zmieniana:  
wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Załączniki:
plakaty.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 12.08.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 16.04.2012 , wersja 2
Numer: L/12/2012, Z dnia: 04.04.2012, Zmieniana:  
określenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokali użytkowych położonych na terenie Gminy Lubomino
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 17.04.2012 , wersja 1
Numer: L/13/2012, Z dnia: 23.04.2012, Zmieniana:  
zmian w budżecie gminy Lubomino na rok 2012
Informacja wytworzona przez dnia 24.04.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 24.04.2012 , wersja 1
Numer: L/11/2012, Z dnia: 28.03.2012, Zmieniana:  
zmian w budżecie gminy Lubomino na rok 2012
Informacja wytworzona przez dnia 28.03.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 09.05.2012 , wersja 2
Numer: L/15/2012, Z dnia: 09.05.2012, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2015 w Gminie Lubomino
Informacja wytworzona przez dnia 09.05.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 09.05.2012 , wersja 1
Numer: L/14/2012, Z dnia: 23.04.2012, Zmieniana:  
wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie do organizacji pracy z rodziną
Informacja wytworzona przez dnia 09.05.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 09.05.2012 , wersja 1
Numer: L/16/2012, Z dnia: 14.05.2012, Zmieniana:  
zmian w budżecier gminy Lubomino na rok 2012
Informacja wytworzona przez dnia 22.05.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 22.05.2012 , wersja 1
Numer: L/17/2012, Z dnia: 29.05.2012, Zmieniana:  
nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego
Załączniki:
zarzadzenie nr 17.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 01.06.2012 , wersja 1
Numer: L/18/2012, Z dnia: 29.05.2012, Zmieniana:  
nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych
Załączniki:
zarzadzenie nr 18.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 01.06.2012 , wersja 1
Numer: L/19/2012, Z dnia: 29.05.2012, Zmieniana:  
nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych
Załączniki:
zarzadzenie nr 19.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 01.06.2012 , wersja 1
Numer: L/20/2012, Z dnia: 29.05.2012, Zmieniana:  
nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych
Załączniki:
zarzadzenie nr 20.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 01.06.2012 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 42  prawy
Początek strony