Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/20/2018, Z dnia: 16.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania finansowego Gminy Lubomino za 2017 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.04.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.04.2018 , wersja 1
Numer: L/19/2018, Z dnia: 12.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.04.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.04.2018 , wersja 1
Numer: L/18/2018, Z dnia: 04.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.04.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.04.2018 , wersja 1
Numer: L/17/2018, Z dnia: 30.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubomino nieruchomości budynkowej położonej w obrębie Wilczkowo.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.04.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.04.2018 , wersja 1
Numer: L/16/2018, Z dnia: 30.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.04.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.04.2018 , wersja 2
Numer: L/14/2018, Z dnia: 27.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: L/15/2018, Z dnia: 27.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: L/12/2018, Z dnia: 07.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2018 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Lubomino..
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: L/13/2018, Z dnia: 07.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia Pani Jadwigi Stasiewicz - Kuhn do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowie w przypadku jego nieobecności.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: L/11/2018, Z dnia: 06.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwieszeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.03.2018 , wersja 1
Numer: L/10/2018, Z dnia: 02.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.03.2018 , wersja 1
Numer: L/9/2018, Z dnia: 12.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Piotrowo, stanowiących własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.02.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.02.2018 , wersja 1
Numer: L/8/2018, Z dnia: 09.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2018 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.02.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.02.2018 , wersja 1
Numer: L/6/2018, Z dnia: 30.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.02.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.02.2018 , wersja 1
Numer: L/7/2018, Z dnia: 30.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.02.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.02.2018 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 42  prawy
Początek strony