Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/61/2017, Z dnia: 14.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa,
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 18.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 18.12.2017 , wersja 1
Numer: L/60/2017, Z dnia: 11.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany zarządzenia 0050.68.2014 Wójta Gminy Lubomino z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad udzielenia pożyczek z budżetu Gminy Lubomino samorządowym osobom prawnym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.12.2017 , wersja 1
Numer: L/59/2017, Z dnia: 04.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.12.2017 , wersja 1
Numer: L/57/2017, Z dnia: 21.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.11.2017 , wersja 1
Numer: L/58/2017, Z dnia: 21.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie sprzedażny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lubomino, stanowiącej własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.11.2017 , wersja 1
Numer: L/56/2017, Z dnia: 17.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Piotrowo, stanowiących własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.11.2017 , wersja 1
Numer: L/54/2017, Z dnia: 13.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2017 , wersja 1
Numer: L/55/2017, Z dnia: 13.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie: Projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.11.2017 , wersja 1
Numer: L/52/2017, Z dnia: 30.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: L/53/2017, Z dnia: 30.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji ds. przyznawania stypendium Wójta Gminy Lubomino w ramach wspierania uzdolnionej młodzieży.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: L/51/2017, Z dnia: 18.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.10.2017 , wersja 1
Numer: L/50/2017, Z dnia: 13.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.10.2017 , wersja 1
Numer: L/49/2017, Z dnia: 10.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem miedzy paragrafami w obrębie działu oraz rozdysponowaniem rezerwy budżetowej celowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.10.2017 , wersja 1
Numer: L/48/2017, Z dnia: 03.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę Wójta Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.10.2017 , wersja 1
Numer: L/47/2017, Z dnia: 29.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zmniejszeniem i zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.10.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.10.2017 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 40  prawy
Początek strony