Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/52/2018, Z dnia: 30.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.11.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.11.2018 , wersja 1
Numer: L/50/2018, Z dnia: 29.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji ds. przyznawania stypendium Wójta Gminy Lubomino w ramach wspierania uzdolnionej młodzieży.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.10.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.10.2018 , wersja 1
Numer: L/49/2018, Z dnia: 25.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubominie za 2018 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 25.10.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 25.10.2018 , wersja 1
Numer: L/48/2018, Z dnia: 19.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu oraz przeniesieniem z rezerwy budżetowej ogólnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 23.10.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: L/46/2018, Z dnia: 15.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu oraz przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.10.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.10.2018 , wersja 1
Numer: L/47/2018, Z dnia: 15.10.2018, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.10.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.10.2018 , wersja 1
Numer: L/45/2018, Z dnia: 01.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę Wójta Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2018 , wersja 1
Numer: L/44/2018, Z dnia: 28.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębi działu oraz przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.10.2018 , wersja 1
Numer: L/43/2018, Z dnia: 17.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubominie na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.09.2018 , wersja 1
Numer: L/42/2018, Z dnia: 14.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Lubomino na 2019 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 17.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 17.09.2018 , wersja 1
Numer: L/41/2018, Z dnia: 31.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.09.2018 , wersja 1
Numer: L/37/2018, Z dnia: 28.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie : wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.08.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.08.2018 , wersja 1
Numer: L/38/2018, Z dnia: 28.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.08.2018 , wersja 1
Numer: L/39/2018, Z dnia: 28.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierownika Wójta Gminy Lubomino w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.08.2018 , wersja 1
Numer: L/40/2018, Z dnia: 28.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie: wyznaczenia zapasowego miejsca pracy Urzędu Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.08.2018 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 44  prawy
Początek strony