Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/10/2018, Z dnia: 02.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.03.2018 , wersja 1
Numer: L/9/2018, Z dnia: 12.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Piotrowo, stanowiących własność Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.02.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.02.2018 , wersja 1
Numer: L/8/2018, Z dnia: 09.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2018 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.02.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.02.2018 , wersja 1
Numer: L/6/2018, Z dnia: 30.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.02.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.02.2018 , wersja 1
Numer: L/7/2018, Z dnia: 30.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 14.02.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 14.02.2018 , wersja 1
Numer: L/4/2018, Z dnia: 23.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Lubomino w 2018 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.02.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.02.2018 , wersja 1
Numer: L/5/2018, Z dnia: 23.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lubomino w 2018 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.02.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.02.2018 , wersja 1
Numer: L/3/2018, Z dnia: 12.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 15.01.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 15.01.2018 , wersja 1
Numer: L/2/2018, Z dnia: 10.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w roku 2018.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.01.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.01.2018 , wersja 1
Numer: L/1/2018, Z dnia: 04.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2018 , wersja 1
Numer: L/63/2017, Z dnia: 03.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.01.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.01.2018 , wersja 1
Numer: L/64/2017, Z dnia: 29.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych z przeniesieniem miedzy paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2018 , wersja 1
Numer: L/65/2017, Z dnia: 29.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2018 , wersja 1
Numer: L/66/2017, Z dnia: 29.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 - 2028.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.01.2018 , wersja 1
Numer: L/62/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2017 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.12.2017 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 40  prawy
Początek strony