Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/34/2018, Z dnia: 31.07.2018, Zmieniana:  
W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Załączniki:
IMG_0002.pdf
Informacja wytworzona przez Maria Wojtczak dnia 30.07.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.07.2018 , wersja 3
Numer: L/35/2018, Z dnia: 31.07.2018, Zmieniana:  
W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek podległych Wójtowi Gminy.
Załączniki:
IMG_0001.pdf
Informacja wytworzona przez Maria Wojtczak dnia 30.07.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 31.07.2018 , wersja 1
Numer: L/32/2018, Z dnia: 19.07.2018, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 19.07.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 19.07.2018 , wersja 1
Numer: L/33/2018, Z dnia: 19.07.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków miedzy paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 20.07.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 20.07.2018 , wersja 1
Numer: L/31/2018, Z dnia: 10.07.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.07.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.07.2018 , wersja 2
Numer: L/30/2018, Z dnia: 02.07.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
0050.30.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018 , wersja 1
Numer: L/28/2018, Z dnia: 29.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa, przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu oraz przeniesieniem z rezerwy budżetowej celowej.
Załączniki:
0050.28.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018 , wersja 1
Numer: L/29/2018, Z dnia: 29.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 - 2028.
Załączniki:
0050.29.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 02.07.2018 , wersja 1
Numer: L/27/2018, Z dnia: 28.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli obiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 28.06.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 28.06.2018 , wersja 1
Numer: L/25/2018, Z dnia: 22.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji przetargowej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.06.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.06.2018 , wersja 1
Numer: L/26/2018, Z dnia: 22.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.06.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.06.2018 , wersja 1
Numer: L/24/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.06.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.06.2018 , wersja 1
Numer: L/23/2018, Z dnia: 21.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.05.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.05.2018 , wersja 1
Numer: L/22/2018, Z dnia: 24.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków miedzy paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.04.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.04.2018 , wersja 1
Numer: L/21/2018, Z dnia: 19.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości budynkowej położonej w obrębie Wilczkowo.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.04.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.04.2018 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 42  prawy
Początek strony