Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/26/2018, Z dnia: 22.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.06.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.06.2018 , wersja 1
Numer: L/24/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków między paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 01.06.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 01.06.2018 , wersja 1
Numer: L/23/2018, Z dnia: 21.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 21.05.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 21.05.2018 , wersja 1
Numer: L/22/2018, Z dnia: 24.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa oraz przeniesieniem w planie wydatków miedzy paragrafami w obrębie działu.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.04.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.04.2018 , wersja 1
Numer: L/21/2018, Z dnia: 19.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości budynkowej położonej w obrębie Wilczkowo.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.04.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.04.2018 , wersja 1
Numer: L/20/2018, Z dnia: 16.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubomino sprawozdania finansowego Gminy Lubomino za 2017 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 16.04.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 16.04.2018 , wersja 1
Numer: L/19/2018, Z dnia: 12.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 12.04.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 12.04.2018 , wersja 1
Numer: L/18/2018, Z dnia: 04.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 05.04.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 05.04.2018 , wersja 1
Numer: L/17/2018, Z dnia: 30.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubomino nieruchomości budynkowej położonej w obrębie Wilczkowo.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.04.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 04.04.2018 , wersja 1
Numer: L/16/2018, Z dnia: 30.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwiększeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 04.04.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.04.2018 , wersja 2
Numer: L/14/2018, Z dnia: 27.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: L/15/2018, Z dnia: 27.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2017.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 29.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: L/12/2018, Z dnia: 07.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2018 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Lubomino..
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: L/13/2018, Z dnia: 07.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia Pani Jadwigi Stasiewicz - Kuhn do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowie w przypadku jego nieobecności.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 07.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 07.03.2018 , wersja 1
Numer: L/11/2018, Z dnia: 06.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubomino na rok 2018 związanych ze zwieszeniem i zmniejszeniem planu dotacji przekazanych Gminie Lubomino z budżetu państwa.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 06.03.2018.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 06.03.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 40  prawy
Początek strony