Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/30/2011, Z dnia: 16.06.2011, Zmieniana:  
zmian  w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 21.06.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 21.06.2011 , wersja 1
Numer: L/55/2011, Z dnia: 09.06.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 09.06.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 16.04.2012 , wersja 2
Numer: L/26/2011, Z dnia: 27.05.2011, Zmieniana:  
nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych
Załączniki:
zarzadzenie nr 26.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.06.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 21.06.2011 , wersja 1
Numer: L/27/2011, Z dnia: 27.05.2011, Zmieniana:  
nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych
Załączniki:
zarzdzenie nr 27.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.06.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 21.06.2011 , wersja 1
Numer: L/28/2011, Z dnia: 27.05.2011, Zmieniana:  
nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych
Informacja wytworzona przez dnia 21.06.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 21.06.2011 , wersja 1
Numer: L/29/2011, Z dnia: 27.05.2011, Zmieniana:  
powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. Strategii Rozwoju Gminy Lubomino
Załączniki:
zarzadzenie nr 0050.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.06.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 21.06.2011 , wersja 1
Numer: L/24/2011, Z dnia: 25.05.2011, Zmieniana:  
wykonania uchwały dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej w Rogiedlach 
Załączniki:
zarzadzenie nr 24.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 31.05.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 31.05.2011 , wersja 1
Numer: L/25/2011, Z dnia: 25.05.2011, Zmieniana:  
nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych
Załączniki:
zarzadzenie nr 25.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.06.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 21.06.2011 , wersja 1
Numer: L/23/2011, Z dnia: 23.05.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 30.05.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 30.05.2011 , wersja 1
Numer: L/22/2011, Z dnia: 29.04.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubo mino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 05.05.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 05.05.2011 , wersja 1
Numer: L/21/2011, Z dnia: 19.04.2011, Zmieniana:  
odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr 128/8 i 128/9 w obrębie Wilczkowo
Załączniki:
zarzadzenie nr 21.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.04.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 28.04.2011 , wersja 1
Numer: L/19/2011, Z dnia: 08.04.2011, Zmieniana:  
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 11.04.2011 , wersja 1
Numer: L/20/2011, Z dnia: 08.04.2011, Zmieniana:  
nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rogiedle
Załączniki:
zarzadzenie nr 20.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 06.05.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 06.05.2011 , wersja 1
Numer: L/18/2011, Z dnia: 04.04.2011, Zmieniana:  
zwołania zebrań wiejskich
Załączniki:
zarzadzenie.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 11.04.2011 , wersja 1
Numer: L/17/2011, Z dnia: 30.03.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 08.04.2011 , wersja 1
 lewy  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
Początek strony