Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/67/2011, Z dnia: 30.11.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 12.12.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 12.12.2011 , wersja 1
Numer: L/66/2011, Z dnia: 29.11.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 02.12.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 02.12.2011 , wersja 1
Numer: L/65/2011, Z dnia: 14.11.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 23.11.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 23.11.2011 , wersja 1
Numer: L/64/2011, Z dnia: 10.11.2011, Zmieniana:  
przyjęcia "Rocznego Planu Działania na 2011 rok" w ramach Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015 w Gminie Lubomino
Załączniki:
zarzadzenie gsrps.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.11.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 17.11.2011 , wersja 1
Numer: L/62/2011, Z dnia: 10.11.2011, Zmieniana:  
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na lata 2012-2021
Informacja wytworzona przez dnia 23.11.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 23.11.2011 , wersja 1
Numer: L/63/2011, Z dnia: 10.11.2011, Zmieniana:  
projektu budżetu gminy na rok 2012
Informacja wytworzona przez dnia 23.11.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 23.11.2011 , wersja 1
Numer: L/61/2011, Z dnia: 09.11.2011, Zmieniana:  
określenia formy i sposobu konsultowania rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
Informacja wytworzona przez dnia 10.11.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 10.11.2011 , wersja 1
Numer: L/60/2011, Z dnia: 26.10.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 02.11.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 02.11.2011 , wersja 1
Numer: L/58/2011, Z dnia: 18.10.2011, Zmieniana:  
powołania Komisji Przetargowej
Informacja wytworzona przez dnia 18.10.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 18.10.2011 , wersja 1
Numer: L/59/2011, Z dnia: 18.10.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 19.10.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 19.10.2011 , wersja 1
Numer: L/57/2011, Z dnia: 12.10.2011, Zmieniana:  
rozdysponowania rezerwy celowej w budżecie Gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 17.10.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 17.10.2011 , wersja 1
Numer: L/56/2011, Z dnia: 10.10.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 10.10.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 10.10.2011 , wersja 1
Numer: L/54/2011, Z dnia: 29.09.2011, Zmieniana:  
powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego
Informacja wytworzona przez dnia 30.09.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 30.09.2011 , wersja 1
Numer: L/53/2011, Z dnia: 19.09.2011, Zmieniana:  
powołania obwodowych komisji wyborczych
Informacja wytworzona przez dnia 22.09.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 22.09.2011 , wersja 1
Numer: L/52/2011, Z dnia: 15.09.2011, Zmieniana:  
określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy na 2012 rok
Informacja wytworzona przez dnia 22.09.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 22.09.2011 , wersja 1
 lewy  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
Początek strony