Zarządzenia Wójta

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: L/44/2011, Z dnia: 26.08.2011, Zmieniana:  
wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Lubomino 
Informacja wytworzona przez dnia 26.08.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 26.08.2011 , wersja 1
Numer: L/42/2011, Z dnia: 24.08.2011, Zmieniana:  
powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Lubominie
Załączniki:
zarzadzanie nr 42.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 08.09.2011 , wersja 1
Numer: L/41/2011, Z dnia: 23.08.2011, Zmieniana:  
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomino, o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania  planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za I półrocze 2011
Informacja wytworzona przez dnia 26.08.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 26.08.2011 , wersja 1
Numer: L/40/2011, Z dnia: 22.08.2011, Zmieniana:  
przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań w roku 2011
Informacja wytworzona przez dnia 22.08.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 22.08.2011 , wersja 1
Numer: L/37/2011, Z dnia: 12.08.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 12.08.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 16.04.2012 , wersja 2
Numer: L/39/2011, Z dnia: 12.08.2011, Zmieniana:  
wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Załączniki:
plakaty.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 12.08.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 16.04.2012 , wersja 2
Numer: L/38/2011, Z dnia: 10.08.2011, Zmieniana:  
powołania Komisji Przetargowej
Informacja wytworzona przez dnia 16.08.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 16.08.2011 , wersja 1
Numer: L/36/2011, Z dnia: 20.07.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 22.07.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 22.07.2011 , wersja 1
Numer: L/34/2011, Z dnia: 30.06.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Załączniki:
zarzadzenie nr 34.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.07.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 01.07.2011 , wersja 1
Numer: L/31/2011, Z dnia: 28.06.2011, Zmieniana:  
zarządzenie Nr 31
Załączniki:
zarzadzenie nr 31.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.06.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 28.06.2011 , wersja 1
Numer: L/32/2011, Z dnia: 28.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji przetargowej
Załączniki:
zarzadzenie nr 32.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 29.06.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 29.06.2011 , wersja 1
Numer: L/33/2011, Z dnia: 28.06.2011, Zmieniana:  
powołania Komisji Przetargowej
Załączniki:
komisja przetargowa.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 01.07.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 01.07.2011 , wersja 1
Numer: L/30/2011, Z dnia: 16.06.2011, Zmieniana:  
zmian  w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 21.06.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 21.06.2011 , wersja 1
Numer: L/55/2011, Z dnia: 09.06.2011, Zmieniana:  
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Lubomino na rok 2011
Informacja wytworzona przez dnia 09.06.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 16.04.2012 , wersja 2
Numer: L/26/2011, Z dnia: 27.05.2011, Zmieniana:  
nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych
Załączniki:
zarzadzenie nr 26.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.06.2011.
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 21.06.2011 , wersja 1
 lewy  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
Początek strony